Do góry
Na dół

UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Informacja ogólna

Zakład Badania Wypadków Drogowych posiada podstawową pracownię w Krakowie oraz dwie filie w Gdańsku i w Poznaniu. Zatrudnia łącznie 17 osób – inżynierów specjalności samochodowej oraz lekarzy zajmujących się medycyną wypadkową. Wszyscy mają status biegłego, 4 osoby posiadają stopień doktora, a 3 - doktora habilitowanego.

Kierownik Zakładu

dr inż. Jan Unarski

Zakres wykonywanych ekspertyz

W Zakładzie opracowywane są ekspertyzy obejmujące różne rodzaje zdarzeń drogowych oraz związane z nimi sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii biegłych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz prowadzone są prace badawcze dotyczące ruchu drogowego, jego bezpieczeństwa, przyczyn kolizji i wypadków oraz możliwości rekonstrukcji zdarzeń.

Główne kierunki badań to:

 • widoczność przeszkód w warunkach nocnych;
 • niepewność metod rekonstrukcji wypadków;
 • dynamika ruchu pojazdów;
 • próby zderzeniowe;
 • walidacja programów symulacyjnych.

Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą regularne szkolenia dla aplikantów, prokuratorów i sędziów, a w ramach współpracy z uczelniami są wykładowcami na studiach podyplomowych Ekspertyza Wypadków Drogowych (Politechnika Krakowska) oraz oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej. Działalność popularyzatorska Zakładu przejawia się w organizacji międzynarodowych konferencji z cyklu Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, a przede wszystkim w opracowywaniu publikacji książkowych i artykułów naukowych oraz wydawaniu dwumiesięcznika Paragraf na Drodze.

Wyposażenie badawcze:

 • platforma pomiarowa DAO;
 • przyrząd do pomiaru opóźnień XL Meter, luminacji LMK, odległości i prędkości Ultra Lyte LR; Fit-Frame Interval Timer;
 • kamery do zdjęć szybkich; Viewpointsystem;
 • oprogramowanie rekonstrukcyjne RWD, PC-Crash, HVE i inne.

Najbardziej znane pozycje książkowe przygotowane przez pracowników Zakładu lub z ich dużym udziałem to:

 1. Wypadki drogowe - Vademecum biegłego sądowego. Kraków: Wydawnictwo IES, 2006.
 2. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
 3. PC-Crash – poradnik użytkownika. Kraków: Wydawnictwo IES, 2009.

Zakład Badania Wypadków Drogowych, jego biegli i pracownicy są członkami Europejskiego Towarzystwa Badania Wypadków Drogowych EVU oraz Grupy Roboczej Wypadków Drogowych Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych ENFSI.

Zakłady i Pracownie