UWAGA!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy w godz. 10-14.
________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Szkolenia - statystyka

Uczestnicy szkoleń organizowanych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych IES
oraz od roku 2009 w ramach współpracy
Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

CENS wykres za 2019xnet 

 

ZESTAWIENIE SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH W LATACH 1994 - 2019

pdf 40

 

 Szkolenia dla psychologów