UWAGA!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy w godz. 10-14.
________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Izolowanie dziecka od drugoplanowego opiekuna - koszty uczestnictwa

Opłata rejestracyjna wynosi 850 zł +23% VAT* (obejmuje: koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe, 3 obiady i 6 przerw kawowych).
Koszty szkolenia należy pokryć do 12 kwietnia 2020 r.

Numer konta: PL 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000
BIC/SWIFT: NBPLPLPW

W celu prawidłowej identyfikacji wpłaty prosimy o wyraźne wpisanie w przelewie nazwiska uczestnika oraz terminu szkolenia.
Jeżeli do dokonania opłaty przez Sąd niezbędna jest faktura pro forma, proszę o dopisanie tej informacji na zgłoszeniu.
* W przypadku, jeżeli Podmiot zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych, proszony jest o wypełnienie dołączonego do formularza zgłoszeniowego Oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.