UWAGA!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy w godz. 10-14.
________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 


Szkolenie skierowane jest wyłącznie do psychologów pracujących jako biegli lub planujących w przyszłości zajmować się opiniowaniem. Podczas szkolenia zostanie przedstawiona charakterystyka zespołów otępiennych o różnorodnej etiologii oraz problemy dotyczące ich różnicowania i prawidłowego rozpoznawania w kontekście zadań opiniodawczych stawianych biegłym psychologom. Zostaną też omówione wybrane schorzenia somatyczne, w przebiegu których często dochodzi do degradacji sprawności regulacji procesów poznawczych, wykonawczych i/lub emocjonalno-behawioralnych. Szczególny nacisk położony zostanie na możliwości wykorzystania wiedzy z tego zakresu w sprawach dotyczących psychologicznej oceny ważności oświadczenia woli (w tym testamentu) oraz psychologicznych przesłanek ubezwłasnowolnienia.

Oprócz omówienia klinicznej charakterystyki poszczególnych typów otępień i możliwości ich diagnozy przy zastosowaniu szerokiego spektrum metod i narzędzi, zwrócona zostanie także uwaga na możliwości pośredniej oceny sprawności poznawczej w sytuacjach sporządzania opinii dotyczącej osoby nieżyjącej (np. w sprawach testamentowych). W programie poruszone zostaną też kwestie dotyczące różnicowania otępień od łagodnych zaburzeń poznawczych, fizjologicznego procesu starzenia i zespołów pseudootępiennych pod kątem wnioskowania o sprawności funkcji psychicznych i związanych z tym skutków prawnych. Zajęcia będą miały formę wykładowo-warsztatową. W części warsztatowej będą obejmować elementy planowania badania, zastosowania zróżnicowanych narzędzi diagnostycznych i pracę na przypadkach dostarczonych przez prowadzącego.

 

Kontakt w sprawach merytorycznych:

dr Alicja Czerederecka
kierownik szkolenia
tel. 12 61 85 769
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ewa Polańska
tel. 12 61 85 726
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą internetowych formularzy zgłoszeniowych.

 

Linki do formularzy:

Oświadczam, że przysługuje mi zwolnienie z VAT (należy dosłać oświadczenie - pobierz link

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie związanym z organizacją szkolenia- pobierz link