Kurs dla psychologów i pedagogów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, ale mogą wziąć w nim udział także inni biegli zajmujący się lub planujący w przyszłości zajmowanie się problematyką rodzinną i opiekuńczą, zwłaszcza jeśli zamierzają ubiegać się o rekomendacje PTP dla biegłych sądowych.

Program obejmuje 32 godziny zajęć. Ich celem jest wskazanie i przedyskutowanie podstawowych zasad pracy związanej z opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dla potrzeb sądu. Projekt standardów stworzony przez dr Alicję Czerederecką został poddany szerokiej konsultacji środowiskowej i przedyskutowany w gronie specjalistów reprezentujących różne ośrodki w kraju. Efekty tej pracy zostały opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto Wydawnictwo IES opublikowało książkę pod tym samym tytułem pod redakcją dr Alicji Czeredereckiej, na którą składają się prace 13 autorów. Oprócz samego tekstu Standardów książka zawiera obszerny komentarz psychologiczny i prawny do nich, kwestie związane z umiejscowieniem opinii psychologicznej w kontekście prawnym, wybrane problemy szczegółowe związane z różnymi etapami opracowywania opinii i dyskusję nad psychologicznym uwarunkowaniem określonych rozwiązań prawnych.

Szkolenie będzie obejmowało wykład połączony z warsztatami, w których zostaną omówione kolejno zarówno ogólne warunki opiniowania, jak i wymogi związane z pracą biegłego w kolejnych etapach opracowywania opinii. W dyskusji uczestnicy będą się odnosić do konkretnych przypadków opinii sporządzanych dla potrzeb sądu.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zobowiązuję się do poinformowania Instytutu Ekspertyz Sądowych o anulowaniu niniejszego zgłoszenia w formie listu elektronicznego przesłanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 10.05.2020r. włącznie (moment wpływu e-maila do skrzynki mailowej IES). W przypadku niedopełnienia obowiązku anulowania zgłoszenia przed upływem wyznaczonego wyżej terminu, zobowiązuję się do pokrycia pełnego kosztu udziału w szkoleniu.

Kontakt w sprawach merytorycznych

dr Alicja Czerederecka

kierownik szkolenia

tel. 12 61 85 769

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uczestników szkolenia prosimy o dostarczanie opinii z własnej praktyki (z usuniętymi danymi identyfikującymi badanych), którą chcieliby przedstawić podczas warsztatów. Do pracy zostaną wybrane 3 opinie, a głównym kryterium ich doboru będzie kolejność nadsyłania. Dlatego prosimy uczestników o jak najszybsze dostarczenie własnych opinii na adres kierownika szkolenia.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ewa Polańska
tel. 12 61 85 726
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą internetowych formularzy zgłoszeniowych.

 

Linki do formularzy:

Oświadczam, że przysługuje mi zwolnienie z VAT (należy dosłać oświadczenie - pobierz link

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie związanym z organizacją szkolenia- pobierz link