Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, ale mogą wziąć w nim udział także inni biegli zajmujący się lub planujący w przyszłości zajmowanie się problematyką rodzinną i opiekuńczą, zwłaszcza jeśli zamierzają ubiegać się o rekomendacje PTP dla biegłych sądowych.

Program obejmuje 24 godziny zajęć. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy ze stanowiskiem prezentowanym we współczesnej literaturze psychologicznej na temat zjawisk określanych jako PAS (syndrom oddzielenia od drugiego opiekuna / syndrom alienacji rodzicielskie / syndrom Gardnera) lub PA (alienacja rodzicielska), a także na temat innych problemów związanych z angażowaniem dziecka w konflikt rodzicielski i modelowaniem u niego negatywnej postawy wobec drugiego rodzica.

Szkolenie będzie obejmowało wykłady i warsztaty. W części teoretycznej zostaną przedstawione podstawowe założenia koncepcji Gardnera, jej późniejszych modyfikacji, a także badań weryfikujących ich wartość naukową. Szczególny nacisk położony będzie na czynniki współwystępujące, które mają istotny wpływ na zróżnicowanie obrazu relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi w warunkach konfliktu rodzicielski i prowadzonych w tym kontekście spraw sądowych.

W trakcie warsztatów zostaną omówione przykłady diagnozowania i opiniowania omówionych problemów. Istotę rozważań grupy będzie stanowiło poszukiwanie propozycji zaleceń specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych właściwości osób tworzących konkretne środowiska wychowawcze.

Ponadto podkreślamy, że podstawą otrzymania dyplomu jest uczestniczenie w zajęciach.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zobowiązuję się do poinformowania Instytutu Ekspertyz Sądowych o anulowaniu niniejszego zgłoszenia w formie listu elektronicznego przesłanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 12.04.2020r. włącznie (moment wpływu e-maila do skrzynki mailowej IES). W przypadku niedopełnienia obowiązku anulowania zgłoszenia przed upływem wyznaczonego wyżej terminu, zobowiązuję się do pokrycia pełnego kosztu udziału w szkoleniu.

Kontakt w sprawach merytorycznych:

dr Alicja Czerederecka
kierownik szkolenia
tel. 12 61 85 769
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ewa Polańska
tel. 12 61 85 726
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą internetowych formularzy zgłoszeniowych.

 

Linki do formularzy:

Oświadczam, że przysługuje mi zwolnienie z VAT (należy dosłać oświadczenie - pobierz link

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie związanym z organizacją szkolenia- pobierz link