Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, ale mogą wziąć w nim udział także inni biegli zajmujący się lub planujący w przyszłości zajmowanie się problematyką rodzinną i opiekuńczą, zwłaszcza jeśli zamierzają ubiegać się o rekomendacje PTP dla biegłych sądowych.

Program obejmuje 24 godziny zajęć. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy ze stanowiskiem prezentowanym we współczesnej literaturze psychologicznej na temat zjawiska określanego obecnie w Polsce jako opieka naprzemienna, używanego w kontekście sądowym w odniesieniu do sytuacji uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi po rozstaniu rodziców w taki sposób, że oboje w podobnym (lub jednakowym) stopniu uczestniczą w wychowywaniu dzieci pochodzących z ich związku.

Szkolenie będzie obejmowało wykłady i warsztaty. W części teoretycznej zostaną przedstawione różne określenia dotyczące tej formy regulowania kwestii opiekuńczo-wychowawczych, różnice w ich rozumieniu i formalno-prawne aspekty ich stosowania w warunkach polskich oraz za granicą. Uczestnicy będą się mogli zapoznać z doniesieniami współczesnej literatury na temat konsekwencji wprowadzenia takiego rozwiązania dla sytuacji wychowawczej dziecka, czynników ryzyka i czynników ochronnych z nim związanych. Dyskusji poddane zostaną warunki niezbędne oraz zalecane do tego, aby wprowadzenie opieki naprzemiennej lub jednej ze zbliżonych form wspólnego uczestniczenia rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi po rozstaniu służyło dobru dziecka (zaspokojeniu jego potrzeb indywidualnych i rozwojowych). Zreferowane będą doniesienia z badań naukowych i praktyki na temat wad i zalet tego rozwiązania, wokół którego w naszym kraju toczy się obecnie bardzo żywa dyskusja.

W trakcie warsztatów zostaną omówione przykłady diagnozowania i opiniowania omówionego problemu. Istotę rozważań grupy będzie stanowiło poszukiwanie propozycji zaleceń specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych właściwości osób tworzących konkretne środowiska wychowawcze. Szczególny nacisk położony zostanie na rodziców pozostających w ostrym konflikcie.

Podkreślamy, że podstawą otrzymania dyplomu jest uczestniczenie w zajęciach.

Uczestników szkolenia prosimy o przygotowanie przykładów z własnej praktyki, które zostaną wykorzystane w dyskusji.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zobowiązuję się do poinformowania Instytutu Ekspertyz Sądowych o anulowaniu niniejszego zgłoszenia w formie listu elektronicznego przesłanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 08.03.2020r. włącznie (moment wpływu e-maila do skrzynki mailowej IES). W przypadku niedopełnienia obowiązku anulowania zgłoszenia przed upływem wyznaczonego wyżej terminu, zobowiązuję się do pokrycia pełnego kosztu udziału w szkoleniu.

Kontakt w sprawach merytorycznych:

dr Alicja Czerederecka
kierownik szkolenia
tel. 12 61 85 769
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ewa Polańska
tel. 12 61 85 726
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą internetowych formularzy zgłoszeniowych.

Linki do formularzy:

Oświadczam, że przysługuje mi zwolnienie z VAT (należy dosłać oświadczenie - pobierz link

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie związanym z organizacją szkolenia- pobierz link