Oferta szkoleń na rok 2019:
Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

(25-28 marca 2019 r.)

  • Informacja o szkoleniu
  • Zgłoszenia na szkolenie
  • Koszty szkolenia
  • Miejsce szkolenia i noclegi

SZKOLENIE ODWOŁANE

Izolowanie dziecka od drugoplanowego opiekuna
(27-29 maja 2019)

 BRAK MIEJSC

Opieka (piecza) naprzemienna
(10-12 czerwca 2019)

 BRAK MIEJSC

 Diagnoza dzieci

(18–20.11.2019)

Informacja o szkoleniu

  BRAK MIEJSC

 _________________________________________________________________