IES Logo 200 2018 2Studia Podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego” są organizowane przez Politechnikę Krakowską - Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie.
Celem Studiów Podyplomowych „Ekspertyza wypadku drogowego”, prowadzonych od 1993 r., jest szkolenie i dokształcanie ich uczestników w zakresie specyficznej problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.


Program Studiów obejmuje w szczególności:

  • problematykę prawną, kryminalistyczną i medyczno-sądową wypadków drogowych,
  • problematykę techniczną obejmującą wybrane zagadnienia: mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,
  • problematykę rekonstrukcji i opiniowania wypadków obejmującą wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadku (w tym również z wykorzystaniem techniki komputerowej), zasad i metodyki opiniowania.

Studia przeznaczone są głównie dla osób już pełniących funkcję biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych, oraz osób pragnących taką funkcję pełnić. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w czasie Studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych, celników, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunkiem przyjęcia na Studia jest posiadanie dyplomu magistra inżyniera lub inżyniera i co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na stanowisku, na którym wymagane jest wykształcenie wyższe techniczne. Preferowani są kandydaci posiadający dyplom magistra inżyniera lub inżyniera specjalności samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zawodowej związanej z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych.

Studia Podyplomowe prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych i trwają jeden rok akademicki (2 semestry), rozpoczynając się w październiku i kończąc w czerwcu. Zajęcia organizowane są w postaci siedmiu zajazdów sobotnio - niedzielnych w każdym semestrze. W soboty zajęcia prowadzone są w godzinach od 9:00 do 18:30, a w niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ramowy program studiów

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin

Egzamin

Semestr I

Semestr II

W

Ć

S

L

W

Ć

S

L

1.

Odpowiedzialność prawna

w wypadkach drogowych

20

Tak

16

 

4

         

2.

Postępowanie procesowe

14

Tak

10

 

4

         

3.

Mechanika ruchu pojazdu

w warunkach granicznych

26

Tak

10

 

4

12

       

4.

Wybrane zagadnienia mechaniki zderzeń

28

Tak

14

10

4

         

5.

Elementy budowy dróg

i inżynierii ruchu

14

Nie

10

4

           

6.

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych

42

Tak

12

8

   

8

6

8

 

7.

Metodyka opiniowania

24

Nie

4

         

20

 

8.

Podstawy fotogrametrii

20

Tak

       

8

8

4

 

9.

Elementy budowy

i powypadkowej diagnostyki pojazdów

22

Nie

       

8

   

14

10.

Wybrane zagadnienia ekspertyzy metalograficznej

14

Nie

       

8

   

6

11.

Medyczno sądowa problematyka wypadków drogowych

10

Nie

       

8

 

2

 

12.

Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadku

10

Nie

       

4

   

6

Suma

244

 

76

22

16

12

44

14

34

26

126

118


Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Całość zajęć na Studiach Podyplomowych kończy się egzaminem końcowym. Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy ustalone programem studiów. Słuchacze po zakończeniu Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru ustalonego przez ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego.

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”
Politechnika KrakowskaInstytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Al. Jana Pawła II 37
31-864 KRAKÓW

Fax.: 126481344

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siedziba:
Kraków
Al. Jana Pawła II 37
Budynek nr 2 (tzw. Hamownia)
I p., pokój nr S2/25
Tel. 126283532

Opłata za Studia Podyplomowe - na tę opłatę składają się:

  • opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) pokrywająca koszty obsługi administracyjnej procesu rekrutacji,
  • czesne.

Kierownik Studiów dr inż. Robert Janczur

Zgłoszenia na kolejne edycje Studiów Podyplomowych „Ekspertyza wypadku drogowego” odbywają się w terminie od 1 czerwca do 31 lipca danego roku
Szczegóły dotyczące bieżącej edycji Studiów, wraz z warunkami zgłoszeń, na stronie internetowej:

Studia podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Drogowego"

Studia podyplomowe