UWAGA!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy w godz. 10-14.
________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 IES Logo 200 2018 2

Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pragnących poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące zastosowań nauk biologicznych w rozwiązywaniu problemów z zakresu kryminalistyki. Adresatami oferty studiów podyplomowych Biologia sądowa są przede wszystkim osoby, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także absolwenci kierunków biologicznych lub medycznych, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych. Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. Słuchacze będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz możliwościami zastosowania metod analiz biologicznych w postępowaniu dowodowym. Program zajęć umożliwi uczestnikom studiów pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat nowoczesnych technik analitycznych oraz interpretacji wyników badań, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz pracownikówInstytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Obie instytucje są renomowanymi jednostkami, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest fakt, że wielu z wykładowców należy do grona biegłych sądowych, co umożliwi studentom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania i interpretacji ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Celem studiów jest:

  • uzyskanie wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk przyrodniczych i medycznych stosowanych w ekspertyzach sądowych, w tym: antropologii sądowej, entomologii sądowej, genetyki sądowej, gleboznawstwa, mikrobiologii lekarskiej, medycyny sądowej, palinologii, tafologii, toksykologii, oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej,
  • uzyskanie wiedzy o metodach analizy materiału biologicznego i ich wykorzystaniu w postępowaniu dowodowym,
  • nabycie umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego oraz szczegółowej dokumentacji miejsca zdarzenia,
  • nabycie umiejętności oceny i oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia,
  • nabycie umiejętności  prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych,
  • nabycie umiejętności określania okoliczności i miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego,
  • przygotowanie się do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami, lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://www.iz.binoz.uj.edu.pl/

Studia podyplomowe