Certyfikaty

W dniu 20 maja 2015 r. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie uzyskał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1567 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ten potwierdza spełnienie normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje personelu.

pca2019

Akredytowane metody badawcze

Akredytowane metody badawcze zostały określone w Zakresie Akredytacji Nr AB 1567

ab1567net100

Zakres Akredytacji