Do góry
Na dół

Informacja ogólna
Pracownia Informatyki Sądowej zatrudnia  trzech informatyków.

Kierownik

mgr inż. Robert Radziszewski

Zakres wykonywanych ekspertyz
Pracownicy zajmują się badaniem informacji zapisanych w postaci cyfrowej, które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Badania te obejmują m.in. analizę zawartości:
•    dysków HDD i SSD;
•    dysków optycznych (CD/DVD);
•    pamięci półprzewodnikowych (pamięci USB, karty pamięci);
•    pamięci urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów itp.).

Analizy takie wykonuje się w celu odnalezienia określonych informacji (np. zawartych w dokumentach, różnego rodzaju korespondencji elektronicznej), obrazów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo ale także w celu odnalezienia zapisanych na ww. nośnikach śladów zdarzeń, takich jak łączenie się z innymi systemami komputerowymi, przekazywanie i pobieranie danych, tworzenie i kasowanie plików, podłączanie i korzystanie z urządzeń peryferyjnych, odzyskanie nagrań z monitoringu itp.

Wyposażenie Pracowni
Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, odpowiednie interfejsy i oprogramowanie, ale podstawowym narzędziem do badania dowodów cyfrowych i opracowywania ekspertyz z tego zakresu jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie Pracowników.

Pracownia uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Informatyki Sądowej Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych, jak również realizuje projekty badawcze. Pracownicy weryfikują swoje umiejętności uczestnicząc w testach kompetencji, prowadzą wykłady i szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz propagują nauki sądowe wśród studentów m.in. wydziałów prawa.


STRONA GŁÓWNA