Do góry
Na dół

UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Informacja ogólna
Pracownia Informatyki Sądowej zatrudnia  trzech informatyków.

Kierownik

mgr inż. Robert Radziszewski

Zakres wykonywanych ekspertyz
Pracownicy zajmują się badaniem informacji zapisanych w postaci cyfrowej, które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Badania te obejmują m.in. analizę zawartości:
•    dysków HDD i SSD;
•    dysków optycznych (CD/DVD);
•    pamięci półprzewodnikowych (pamięci USB, karty pamięci);
•    pamięci urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów itp.).

Analizy takie wykonuje się w celu odnalezienia określonych informacji (np. zawartych w dokumentach, różnego rodzaju korespondencji elektronicznej), obrazów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo ale także w celu odnalezienia zapisanych na ww. nośnikach śladów zdarzeń, takich jak łączenie się z innymi systemami komputerowymi, przekazywanie i pobieranie danych, tworzenie i kasowanie plików, podłączanie i korzystanie z urządzeń peryferyjnych, odzyskanie nagrań z monitoringu itp.

Wyposażenie Pracowni
Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, odpowiednie interfejsy i oprogramowanie, ale podstawowym narzędziem do badania dowodów cyfrowych i opracowywania ekspertyz z tego zakresu jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie Pracowników.

Pracownia uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Informatyki Sądowej Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych, jak również realizuje projekty badawcze. Pracownicy weryfikują swoje umiejętności uczestnicząc w testach kompetencji, prowadzą wykłady i szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz propagują nauki sądowe wśród studentów m.in. wydziałów prawa.


STRONA GŁÓWNA