Do góry
Na dół

Informacja ogólnafono art 01net

Pracownia Analizy Mowy i Nagrań aktualnie zatrudnia 6 pracowników: językoznawców i inżynierów. Cztery osoby mają status biegłego; trzy osoby mają stopień doktora.

Kierownik

dr Agata Trawińska
tel.: +48 (12) 618 57 00 wew. 777

Zakres wykonywanych ekspertyz obejmuje:

1. Badania autentyczności nagrań (analogowych i cyfrowych), a więc ustalenie:

 • czy nagranie analogowe jest ciągłe;
 • czy nagranie analogowe jest oryginalne;
 • czy nagrania analogowe zostały zarejestrowane przy użyciu jednego urządzenia;
 • czy nagranie cyfrowe jest autentyczne,
 • daty i czasu rejestracji nagrania cyfrowego;
 • czy nagranie cyfrowe mogło zostać zarejestrowane za pomocą tego typu urządzenia, jak przekazane do badań.

2. Badania porównawcze mówcy:

 • ustalenie, czy w kilku nagraniach zostały utrwalone wypowiedzi tego samego mówcy;
 • wykonanie porównawczych badań wypowiedzi mówcy z nagrania dowodowego z materiałem pobranym w Instytucie bądź przekazanym przez zleceniodawcę.

3. Spisanie treści nagrania:

 • odtworzenie i spisanie treści nagrań o niskiej jakości;
 • ustalenie, wypowiedzi ilu osób zostały utrwalone w nagraniu.

4. Inne badania: np. korekcja nagrań poprawiająca zrozumiałość mowy, wykonanie kopii procesowych nagrań utrwalonych na nietypowych nośnikach, przygotowanie okazania mowy.

fono art 02netWyposażenie Pracowni stanowią:

 • dwa studia wyposażone w monitory odsłuchowe;
 • sześć stanowisk do prowadzenia badań przy użyciu profesjonalnych słuchawek otwartych i zamkniętych;
 • zestawy do cyfrowej edycji i korekcji nagrań;
 • cyfrowe rejestratory z mikrofonami o różnych charakterystykach;
 • oprogramowania do ekstrakcji parametrów akustycznych mowy i obróbki danych numerycznych;
 • wizualizator stanu namagnesowania warstwy aktywnej taśm magnetofonowych.

Pracownia uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Analizy Mowy i Dźwięku Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych, weryfikując swe kompetencje w opracowywanych przez grupę testach międzylaboratoryjnych. Pracownicy prowadzą ponadto wykłady i szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również propagują nauki sądowe wśród studentów m.in. wydziałów prawa.

Wybrane publikacje:

 1. Kajstura M., Michałek M., Trawińska A., Ekspertyza fonoskopijna [w:] Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, red. Kała M., Wilk D., Wójcikiweicz J., Warszawa 2017, 674–726.
 2. Michałek M., Properties of recordings and audio files saved in AMR format and an assessment of the possibility of applying them in authenticity examinations, Problems of Forensic Sciences 2017, 109, 27-42.
 3. Michałek M., Test audio recordings and their use in authenticity examinations. Database of properties of digital audio recorders and recordings, Problems of Forensic Sciences 2016, 105, 351-369.
 4. Trawińska A., Charakterystyka fonetyczna grupy ki* w dialektalnie uwarunkowanych odmianach języków słowackiego i czeskiego, Linguistica Copernicana, 2013, 9(1), 239–254.
 5. Brzozowski J., Kajstura M., Ustalanie optymalnej kolejności prowadzenia badań daktyloskopijnych i analizy nagrania na taśmach magnetowidowych, Problems of Forensic Sciences, 2009, 79, 255–267.
 6. Klus K., Trawińska A., Identyfikacja mówców z wykorzystaniem metody językowo-pomiarowej w KEÚ i IES, Problems of Forensic Sciences 2009, 78, 175-183.
 7. Kajstura M., Trawińska A., Hebenstreit J., Application of the electrical network frequency (ENF) criterion. A case of digital recording, Forensic Science International 2005, 155, 165–171.