Przedmiotem działalności Instytutu są m.in.:

IES Logo 200 2018 2
  • wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego,
  • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie nauk prawnych i sądowych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej mającej na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe własnych kadr oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, biegłych sądowych i innych specjalistów w poszczególnych dyscyplinach nauk sądowych.

 

Ważne informacje dotyczące opiniowania

  • Instytut nie zatrudnia biegłych lekarzy z zakresu medycyny sądowej wydających opinie z zakresu błędów w sztuce lekarskiej.
  • Instytut nie wykonuje badań i nie opracowuje opinii na zlecenie osób prywatnych, a także nie udziela porad i konsultacji prawnych.
  • Opinie dotyczące zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych realizowane są w terminie do dwóch tygodni.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości wykonania innych badań oraz czasu oczekiwania na opinię udziela:
Stanowisko ds. obsługi działalności opiniodawczej, tel. 12 426 72 41, 12 618 57 18, faks 12 426 72 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Instytut uzyskał akredytację krajowej jednostki akredytacyjnej (PCA) na zgodność z normą EN ISO/IEC 17025, wypełniając obowiązek nałożony na dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne decyzją ramową Rady Europy 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.

Na podstawie przeprowadzanych badań biegli Instytutu wydają opinie z zakresu analizy mowy i nagrań, antropologii sądowej, badania cyfrowych nośników informacji, badania mikrośladów (lakiery, włókna, szkło, ślady pożarowe, ślady powystrzałowe), badania pisma i dokumentów, badań genetycznych, mechanoskopii, psychologii sądowej, śladów daktyloskopijnych, toksykologii sądowej (w tym badania płynów ustrojowych na zawartość alkoholu i środków odurzających), traseologii oraz wypadków drogowych.

 STRONA GŁÓWNA