DZIENNIK USTAW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ nr 88 z 4 grudnia 1935 r.

DzUstaw Q1netb270   DzUstaw549Q2netb270   DzUstaw549Q3netb270

Status prawny