UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Rada Naukowa Instytutu Ekspertyz Sądowych

Przewodniczący
prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski

Wiceprzewodniczący
dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM

Sekretarz
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus

Członkowie

Dyrektor Instytutu
dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES - p.o. Dyrektora Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
-

dr hab. Piotr Adamowicz, prof.  IES
dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES
mgr inż. Piotr Ciępka
prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk
dr Tomasz Kupiec
dr Marcin Strzelec
dr inż. Jan Unarski
mgr Ewa Wach
dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu
dr hab. Marcin Wielec
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG