Do góry
Na dół

Helsinki 20060613 116snet

Aleksander Głazek urodził się w 1955 r. w Krakowie. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1978 r. rozpoczął pracę w Instytucie Ekspertyz Sądowych, gdzie zaczął specjalizować się w zakresie badania pisma i dokumentów. Zaczynał od stanowiska asystenta, by w 1988 r. objąć funkcję kierownika Pracowni Badania Pisma i Technicznej Ekspertyzy Dokumentów, a potem kierownika Zakładu Kryminalistyki. W 1990 r. ówczesny dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych profesor Jan Markiewicz desygnował Aleksandra Głazka na swojego zastępcę. Była to trafna decyzja, która pozwoliła młodemu pracownikowi poznać wszechstronnie specyfikę działalności tej instytucji i z powodzeniem wystartować później w konkursie na jej dyrektora. Pełnił tę funkcję przez trzy kadencje, dając dowód swoich nadzwyczajnych umiejętności.

Dla wszystkich, którzy się z nim zetknęli, był niedoścignionym wzorem aktywności i pracowitości. Dzięki jego talentom organizacyjnym i menedżerskim Instytut Ekspertyz Sądowych stał się instytucją znaną i uznaną nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Poświęcił Instytutowi niemal wszystko: cały swój czas i siły, a nawet karierę naukową. Za skromnym tytułem magistra kryła się jednak ogromna, profesorska wiedza na temat współczesnych nauk sądowych. Był w tej materii niekwestionowanym autorytetem, poważanym zarówno przez praktyków wymiaru sprawiedliwości, sędziów i prokuratorów, ale także naukowców, którym imponował dociekliwością i rozległością horyzontów.

Aleksander Głazek rozumiał, że kluczem do rozwoju nauk sądowych jest profesjonalna kadra pracowników naukowych prowadzących badania i wykonujących ekspertyzy z użyciem najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego. Dlatego też z całych sił wspierał młodych naukowców, angażując się osobiście w to, aby kolejne osoby uzyskiwały stopnie naukowe. Dzięki jego staraniom krakowska placówka stała się członkiem Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI), czynnie włączając się w rozległą aktywność poszczególnych grup roboczych oraz organizację licznych konferencji i seminariów. W uznaniu zasług Aleksander Głazek został wybrany na przewodniczącego Europejskiej Akademii Nauk Sądowych (1998–2000), a w 2003 r. został członkiem zarządu ENFSI.

Wiele zawdzięcza Dyrektorowi A. Głazkowi także redakcja czasopisma „Problems of Forensic Sciences” wydawanego przez Instytut. Mimo iż nie był on formalnie członkiem  redakcji, zawsze aktywnie z nią współdziałał, przekazując szereg cennych uwag i wskazówek. Zawsze dbał o atrakcyjny wizerunek czasopisma i jego wysoki poziom merytoryczny.

Od swoich współpracowników nieraz wymagał więcej niż wydawało się to możliwe, ale dzięki temu mógł zrealizować nawet te zamierzenia, które początkowo jawiły się jako nierealne. Stawiał przed sobą i swoimi podwładnymi ambitne zadania i większość z nich udało mu się pomyślnie sfinalizować. Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o jego chorobie, wierząc jednak, że i w tym przypadku los będzie mu sprzyjał w pokonaniu wszelkich przeciwności. Przegrał tę walkę, nie opuszczając do końca swojej ukochanej placówki. W ostatnich tygodniach, kiedy stan zdrowia nie pozwalał mu już na przychodzenie do pracy, był cały czas w kontakcie z pracownikami Instytutu, do ostatniej chwili starając się pomóc w bieżących sprawach. Odszedł na zawsze 6 marca 2009 r.

Powrót-historia