Do góry
Na dół

UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

Galeria dyrektorów  

 skorzynski2 250

Józef Skorżyński

Dyrektor INSTYTUTU DO BADAŃ NAUKOWO - SĄDOWYCH
w latach 1927-1939

więcej informacji:

 jrobel

Dr Jan Zygmunt Robel

Dyrektor INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH
w latach 1945-1949

więcej informacji:

jsehn net250 

Prof. dr Jan Sehn

Dyrektor INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH
w latach 1949-1965

więcej informacji:

 jmarkiewicz n3t250

Prof. dr Jan Markiewicz

Dyrektor INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH
w latach 1966-1991

więcej informacji:

Helsinki 20060613 116snet

Aleksander Grzegorz Głazek

Dyrektor INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH
w latach 1992-2009

więcej informacji:

 Kala net

dr hab. Maria Kała

Dyrektor INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH
w latach 2009-2017

więcej informacji:

lwieczorek ok net

dr hab. Leszek Wieczorek

Dyrektor INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH

w latach 2018-2019