Konferencja Okrągłego Stołu

„NAUKA A WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. AKTUALNE TENDENCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE”
/Korzecko koło Chęcin, 15 V 2018/

Wydarzenia