Zakład Toksykologii Sadowej
PROJEKT I/T/2016–2017. Prognozowanie właściwości analitycznych nowych substancji psychoaktywnych    
PROJEKT II/T/2016–2017. Wpływ nowych substancji psychoaktywnych na sprawność psychomotoryczną kierowców    
PROJEKT III/T/2016. Profil kannabinoli we krwi osób leczonych farmaceutycznymi preparatami na bazie konopi siewnych
PROJEKT IV/T/2016–2017. Leki antyhistaminowe we krwi kierowców – opracowanie metodyki badań i analiza próbek krwi zabezpieczonych od kierowców biorących udział w zdarzeniach drogowych

Zakład Kryminalistyki

PROJEKT I/K/2015–2017. Badanie zmian starzeniowych papieru i szacowanie czasu sporządzenia dokumentu (kontynuacja) 
PROJEKT II/K/2016–2017. Ocena przydatności spektroskopii ramanowskiej w ustalaniu kolejności naniesienia krzyżujących się linii graficznych 
PROJEKT III/K/2016. Znamiona imitacji biometrycznych podpisów elektronicznych 
PROJEKT IV/K/ 2015–2017. Wypracowanie założeń odnośnie konstruowania baz da-nych cech fizykochemicznych umożliwiających oszacowanie nieobciążonych estymatorów parametrów stosowanych w modelach ilorazu wiarygodności (kontynuacja) 
PROJEKT V/K/2016. Aktualizacja informacji o płynach łatwopalnych dostępnych na polskim rynku 
PROJEKT VI/K/2015–2016. Właściwości nagrań i plików dźwiękowych zapisanych w formacie AMR oraz ocena możliwości ich zastosowania w badaniach autentyczności (kontynuacja) 
PROJEKT VII/K/2013–2016. Ocena możliwości różnicowania śladów w formie poje-dynczych włókien z wykorzystaniem metod mikrospektrometrycznych (kontynuacja) 
PROJEKT VIII/K/2013–2016. Kompleksowe badania śladów po wystrzale z broni pal-nej w otoczeniu osoby strzelającej (kontynuacja) 
PROJEKT IX/K/2016. Badanie śladów małżowiny usznej – nowa metoda identyfikacji

Pracownia Genetyki Sądowej

PROJEKT I/G/2016. Analiza materiału genetycznego z kości za pomocą techniki NGS – ocena możliwości zastosowania w badaniach identyfikacyjnych 
PROJEKT II/G/2016. Walidacja zestawów Quantifiler, Global Filer i Yfiler Plus dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

Zakład Badania Wypadków Drogowych

PROJEKT I/W/2015–2016. Rozpoznawanie prędkości nadjeżdżających pojazdów (kontynuacja) 
PROJEKT II/W/2016. Badania drogi przemieszczenia fragmentów plastikowych samochodu po zderzeniu z przeszkodą 
PROJEKT III/W/2016. Wpływ kąta przebiegu jezdni na odczyt prędkości i opóźnienia hamowania pojazdu z zapisu video

Pracownia Informatyki

PROJEKT I/I/2016. Badanie cyfrowych śladów utworzonych za pomocą inteligentnych zegarków (smartwatch) i opasek (smartband)

Zakład Psychologii Sądowej

PROJEKT I/P/2013–2017. Opracowanie polskich norm do Testu Rorschacha (kontynu-acja)    
PROJEKT II/P/2015–2016. Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach ro-dzinnych i opiekuńczych (kontynuacja)    
PROJEKT III/P/2015–2016. Znajomość i rozumienie zjawiska cyberprzemocy przez osoby dorosłe (kontynuacja)


 

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce