Zakład Toksykologii Sadowej

PROJEKT I/T/2016-2017. Prognozowanie właściwości analitycznych nowych substancji psychoaktywnych (kontynuacja)
PROJEKT II/T/2016-2017. Wpływ nowych substancji psychotropowych na sprawność psychomotoryczną kierowców (kontynuacja)
PROJEKT III/T/2017. Oznaczanie syntetycznych kannabinoidów we krwi metodą chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
PROJEKT IV/T/2016-2017. Leki antyhistaminowe we krwi kierowców - opracowanie metodyki badań i analiza próbek krwi zabezpieczonych od kierowców biorących udział w zdarzeniach drogowych
PROJEKT V/T/2017. Opracowanie procedury wykrywania anionów wybranych kwasów nieorganicznych i organicznych oraz niektórych kationów pozostałych na tkaninach z użyciem metody HPLC-ELSD
PROJEKT VI/T/2017. Zastosowanie nowoczesnego analizatora do bezpośredniej analizy materiału biologicznego na zawartość śladowych ilości rtęci

Zakład Kryminalistyki

PROJEKT I/K/2015-2017. Badanie zmian starzeniowych papieru i szacowanie czasu sporządzenia dokumentu (kontynuacja)
PROJEKT II/K/2016-2017. Ocena przydatności spektroskopii ramanowskiej w ustalaniu kolejności naniesienia krzyżujących się linii graficznych (kontynuacja)
PROJEKT III/K/2016-2017. Znamiona imitacji biometrycznych podpisów elektronicznych (kontynuacja)
PROJEKT IV/K/ 2015-2017. Wypracowanie założeń odnośnie konstruowania baz danych cech fizykochemicznych umożliwiających oszacowanie nieobciążonych estymatorów parametrów stosowanych w modelach ilorazu wiarygodności (kontynuacja)
PROJEKT V/K/2017. Degradacja włókien poddanych działaniu wybranych czynników biologicznych i termicznych
PROJEKT VI/K/2016-2019. Badanie śladów małżowiny usznej - nowa metoda identyfikacji
PROJEKT VII/K/2017-2019. Fizykochemiczne badania pozostałości po wystrzale z broni palnej z użyciem nowych typów amunicji oraz drobin innego pochodzenia dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej

Pracownia Analizy Mowi i Nagrań

PROJEKT I/F/2017-2018. Metadane w plikach dźwiękowych formatu 3GP i MP4(M4A) zgodne ze standardem ISO/IEC 14496-12 oraz ich charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania w badaniach autentyczności nagrań
PROJEKT II/F/2017-2018. Baza odgłosów jako narzędzie do identyfikacji odgłosów zarejestrowanych w tle akustycznym nagrań
PROJEKT III/F/2017. Zróżnicowanie realizacyjne fonemu /i/ w polszczyźnie

Pracownia Genetyki Sądowej

PROJEKT I/G/2017-2018. Walidacja systemu ForenSeq FGx (Illumina) wykorzystywanego w technologii NGS do identyfikacji genetycznej oraz predykcji cech fenotypowych
PROJEKT II/G/2017. Walidacja nowego zestawu NGM-Detect dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości
Projekt III/G/2017. Ocena możliwości zastosowania skanera 3D oraz druku 3D do zabezpieczania i utrwalania traseologicznych śladów wgłębionych

Zakład Badania Wypadków Drogowych

PROJEKT I/W/2017. Model rysowania prążkowanego śladu bieżnika opony poruszającej się w bocznym znoszeniu
PROJEKT II/W/2017-2018. Wpływ wystrzału opony na dynamikę ruchu samochodu osobowego
PROJEKT III/W/2016-2017. Wpływ kąta przebiegu jezdni na odczyt prędkości i opóźnienia hamowania pojazdu z zapisu video (kontynuacja)

Zakład Psychologii Sądowej

PROJEKT I/P/2013-2018. Opracowanie polskich norm do Testu Rorschacha (kontynuacja)
PROJEKT II/P/2015-2017. Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (kontynuacja)


 

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce