Zakład Toksykologii Sądowej

PROJEKT I/T/2018. Opracowanie procedury oznaczania syntetycznych kannabinoidów w próbkach „dopalaczy” za pomocą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z użyciem detektora fotodiodowego oraz detektora wyładowań koronowych (UHPLC-DAD-CAD)
PROJEKT II/T/2018. Stabilność syntetycznych kannabinoidów i katynonów w materiale biologicznym
PROJEKT III/T/2018. Opracowanie przesiewowej metody badania krwi na obecność leków psychotropowych II generacji metodą HPLC-MS
PROJEKT IV/T/2018. Oznaczanie kannabinoli we krwi metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS)

Zakład Kryminalistyki

PROJEKT I/K/2015–2017. Badania zmian starzeniowych papieru i szacowanie czasu sporządzania dokumentu (przedłużenie)
PROJEKT II/K/2018–2019. Ocena przydatności spektroskopii ramanowskiej w ustalaniu kolejności naniesienia krzyżujących się linii graficznych
PROJEKT III/K/2018. Porównanie właściwości podpisów elektronicznych zarejestrowanych za pomocą różnych urządzeń
PROJEKT IV/K/2018–2020. Hybrydowe modele ilorazu wiarygodności jako narzędzie do oceny wartości dowodowej wielowymiarowych danych fizykochemicznych
PROJEKT V/K/2018–2021. Różnicowanie barwnych włókien bawełnianych o dużym rozpowszechnieniu w środowisku
PROJEKT VI/K/2016–2019. Badanie śladów małżowiny usznej – nowa metoda identyfikacji (kontynuacja)
PROJEKT VII/K/2017–2019. Fizykochemiczne badania pozostałości po wystrzale z broni palnej z użyciem nowych typów amunicji oraz drobin innego pochodzenia dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej (kontynuacja)
PROJEKT VIII/K/2018. Lakiery samochodowe na podłożach metalowych i z tworzywa sztucznego – próba różnicowania
PROJEKT IX/K/2018. Identyfikacja śladów mechanoskopijnych powstałych na kluczach przy ich kopiowaniu

Pracownia Analizy Mowi i Nagrań

PROJEKT I/F/2017–2018. Metadane w plikach dźwiękowych formatu 3GP i MP4 (M4A) zgodne ze standardem ISO/IEC 14496-12 oraz ich charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania w badaniach autentyczności nagrań

Pracownia Genetyki Sądowej

PROJEKT I/G/2017–2018. Walidacja systemu ForenSeq FGx (Illumina) wykorzystywanego w technologii NGS do identyfikacji genetycznej oraz predykcji cech fenotypowych (kontynuacja)
PROJEKT II/G/2018. Ocena możliwości wdrożenia programów statystycznych Familias, STR-validator oraz EuroForMix do interpretacji wyników w Pracowni Genetyki Sądowej IES
PROJEKT III/G/2018. Optymalizacja izolacji DNA z materiału kostnego z użyciem rozpuszczalników organicznych
PROJEKT IV/G/2018. Analiza polimorfizmu sekwencyjnego markerów typu Y-STR z zastosowaniem technologii NGS
PROJEKT V/G/2018. Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji w badaniach mitochondrialnego DNA dla celów sądowych – walidacja metody

Zakład Badania Wypadków Drogowych

PROJEKT I/W/2018–2019. Badania nad rozproszeniem uwagi wzrokowej w czasie przejazdu kierowcy przez skrzyżowania i przejścia dla pieszych
PROJEKT II/W/2017–2018. Wpływ wystrzału opony na dynamikę ruchu samochodu osobowego (kontynuacja)
PROJEKT III/W/2018. Badania opóźnienia hamowania silnikiem w motocyklach
PROJEKT IV/W/2018. Walidacja danych rejestrowanych przez tachografy cyfrowe
PROJEKT V/W/2018. Badania zdolności słuchu ludzkiego do obiektywnego pomiaru prędkości

Zakład Psychologii Sądowej

PROJEKT I/P/2013–2018. Opracowanie polskich norm do Testu Rorschacha (kontynuacja)
PROJEKT II/P/2018. Psychopatia a procesy przetwarzania bodźców emocjonalnych


 

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce