WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW za rok 2019

PRACE ORYGINALNE, POGLĄDOWE I KAZUISTYCZNE

 1. ADAMOWICZ, P., JURCZYK, A., GIL, D., SZUSTOWSKI, S. (2019). A case of intoxication with a new cathinone derivative α-PiHP – a presentation of concentrations in biological specimens. Legal Medicine, 42, 101626.
 2. ADAMOWICZ, P., MALCZYK, A. (2018). Stability of JWH-200 and 5F-AB-PINACA synthetic cannabinoids in blood and urine. Problems of Forensic Sciences, 116, 375384.
 3. ADAMOWICZ, P., MALCZYK, A. (2019). Stability of synthetic cathinones in blood and urine. Forensic Science International, 295, 36–45.
 4. ADAMOWICZ, P., MEISSNER, E., MAŚLANKA, M. (2019). Fatal intoxication with new synthetic cannabinoids AMB-FUBINACA and EMB-FUBINACA. Clinical Toxicology, 57(11), 1103–1108.
 5. AITKEN, C., CHANG, Y.-T., BUZZINI, P., ZADORA, G., MASSONET, G. (2019). The evaluation of evidence for microspectrophotometry data using functional data analysis. Forensic Science International, doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.110007.
 6. BANASIK, M., NOWOPOLSKI, M., GIEROWSKI, J. K. (2017). Formulation in forensic psychiatry: problems, challenges and the usefulness of psychocriminological concepts. Problems of Forensic Sciences, 111, 7996.
 7. BORUSIEWICZ, R. (2019). Analiza chemiczna próbek zabezpieczonych z miejsca pożaru charakterystyka dwóch przypadków. [w:] P. Guzewski (red.), Dochodzenia popożarowe. Nauka i Technika, t. II (s. 161169). Poznań: Polskie Towarzystwo Dochodzeń Popożarowych.
 8. BORUSIEWICZ, R. (2019). Chromatographic analysis of the traces of 2-chlorobenzalmalononitrile with passive adsorption from the headspace on Tenax TA and Carbotrap 300. Forensic Science International, 303, 11–16.
 9. BORUSIEWICZ, R. (2018). Detection and identification of traces of lachrymatory incapacitating agents – case studies. Problems of Forensic Sciences, 114, 119–135.
 10. BROŻEK-MUCHA, Z. (2019). Scanning electron microscopy in forensic sensing. [In:] R. L. C. P. Thiago, K. T. C. Wendell, O. S. Maiara (Eds.), Forensic analytical methods (pp. 140–163). London: Royal Society of Chemistry.
 11. BROŻEK-MUCHA, Z. (2019). Współczesne wyzwania w badaniach pozostałości powystrzałowych. [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka a nowoczesne technologie (s. 237–262). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. BROŻEK-MUCHA, Z., NUNZIATA, F., ROSS, P., MUCHA, D. (2019). Towards robust interpretation of forensic analysis of phosphorus and calcium traces in gunshot residue. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 34, 2004-2015. DOI: 10.1039/C9JA00188C.
 13. CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2019). Urządzenie VBox Sport w praktyce biegłego i rzeczoznawcy samochodowego. Paragraf na Drodze, 4, 63–73.
 14. CIĘPKA, P., REZA, A. (2019). Odrzut wzdłużny rowerzysty. Paragraf na Drodze, 6, 71–78.
 15. CIĘPKA, P., ZĘBALA, J. (2019). Wyniki badań hamowania motocykli silnikiem. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 185–195). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 16. CIĘPKA, P,. ZĘBALA, J. (2019). Wypadkowy rejestrator danych EDR jako źródło śladów cyfrowych. Paragraf na Drodze, 1, 55–67.
 17. CIĘPKA, P., ZĘBALA, J., KRZEMIŃSKI, M., REZA, A., WACH, W. (2019). EDR w samochodach Toyota Yaris. Wyniki testów zderzeniowych. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 133–151). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 18. CZEREDERECKA, A. (2020). Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dzieckiem (2 wyd., zmienione i rozszerzone). Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. CZEREDERECKA, A. (2019). Tworzenie standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, numer specjalny, 2, 57–81.
 20. DONIEC, A., ŚWIĘTEK, M. (2019). Od gipsu do skanerów 3D. Krótka historia postępu technologicznego, który odcisnął piętno na współczesnej traseologii. [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), Kryminalistyka a nowoczesne technologie (s. 193–206). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 21. DUDZIAK, M., LEWANDOWSKI, A. (2018). Zjawiska tarcia w rekonstrukcji zdarzeń drogowych. [w:] M. Dudziak, A. Kołodziej (red.), Inżynieria wytwarzania (s. 51–60). Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
 22. DZIEDZIC, T. (2019). Archiwum katyńskie doktora Robla. Kraków: Wydawnictwo IES.
 23. DZIEDZIC, T., KUNICKI, M. (2018). Identification of a postage stamp on the basis of a photograph – a case study. Problems of Forensic Sciences, 115, 231–240.
 24. GIDLEWSKI, M., PROCHOWSKI, L., WACH, W. (2019). Determining the position and state of post-impact motion of a motor vehicle struck on its side at a road intersection, based on experimental tests. Transport, 34(3), 330–338.
 25. GONZÁLEZ‐MARIÑO, I., BAZ‐LOMBA, J. A., ALYGIZAKIS, N. A., ANDRÉS‐COSTA, M. J., BADE, R., BARRON, L. P., BEEN, F., BERSET, J.‐D., BIJLSMA, L., BODÍK, I., BRENNER, A., BROCK, A. L., BURGARD, D. A., CASTRIGNANÒ, E., CHRISTOPHORIDIS, C. E., COVACI, A., DE VOOGT, P., DEVAULT, D. A., DIAS, M. J., EMKE, E., FATTA‐KASSINOS, D., FEDOROVA, G., FYTIANOS, K., GERBER, C., GRABIC, R., GRÜNER, S., GUNNAR, T., HAPESHI, E., HEATH, E., HELM, B., HERNÁNDEZ, F., KANKAANPAA, A., KAROLAK, S., KASPRZYK‐HORDERN, B., KRIZMAN‐MATASIC, I., LAI, F. Y., LECHOWICZ, W., LOPES, A., LÓPEZ DE ALDA, M., LÓPEZ‐GARCÍA, E., LÖVE, A. S. C., MASTROIANNI, N., MCENEFF, G. L., MONTES, R., MUNRO, K., NEFAU, T., OBERACHER, H., O'BRIEN, J. W., OLAFSDOTTIR, K., PICÓ, Y., PLÓSZ, B. G., POLESEL, F., POSTIGO, C., QUINTANA, J. B., RAMIN, P., REID, M. J., RICE, J., RODIL, R., SENTA, I., SIMÕES, S. M., SREMACKI, M. M., STYSZKO, K., TERZIC, S., THOMAIDIS, N. S., THOMAS, K. V., TSCHARKE, B. J., VAN NUIJS, A. L. N., YARGEAU, V., ZUCCATO, E., CASTIGLIONI, S., AND ORT, C. (2019) Spatio‐temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from 7 years of international wastewater monitoring. Addiction, 115, 109–120. https://doi.org/10.1111/add.14767.
 26. GÓRA, P., WĄS-GUBAŁA, J. (2019). Enzymatic extraction of dyes for differentiation of red cotton fibres by TLC coupled with VSC. Science and Justice, 59(4), 425–432.
 27. JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA, T., WACH, E. (2018). Psychologiczna ekspertyza w sprawach dotyczących samobójstwa dzieci i nastolatków. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(3), 75–85.
 28. KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, M., MARCINIAK, A., TOKARCZYK, B., KAŁA, M., LESZEK, J., MYSIAK, A. (2019). Münchausen syndrome as an unusual cause of pseudo-resistant hypertension: a case report. Open Medicine, 14, 792–796.
 29. KRZEMIEŃ, P., GRUŻEWSKI, R., WITKOWSKI, Z. (2018). Calculation of video recorded vehicle speed and deceleration at a camera angle of 45° relative to the vehicle motion trajectory. Problems of Forensic Sciences, 113, 91–104.
 30. KURANOWSKI, A. (2019). Electrical power steering – modelling and bench testing. Technical Transactions, 8, 143–158.
 31. KURANOWSKI, A. (2019). Obciążenie układu kierowniczego podczas niesymetrycznego przejazdu samochodu przez drogi zwalniające. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 301–310). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 32. KURANOWSKI, A. (2019). Wypadki o przyczynach nieoczywistych. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 321–327). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 33. LABUZ, K., ADAMOWICZ, P., KAŁA, M., PYRC, K., RESZKE, E., MIELCZAREK, P., SILBERRING, J., SMOLUCH, M. (2019). Detection of legal highs in the urine of methadone-treated patient by LC-MS. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 125(3), 253–258.
 34. LECH, T., TUREK, W. (2019). Application of TDA AAS to direct mercury determination in postmortem material in forensic toxicology examinations. Journal of Analytical Toxicology, 43(5), 385–391. doi.org./10.1093/jat/ bky107.
 35. MAGIEROWSKA, K., BAKALARZ, D., WÓJCIK, D., CHMURA, A., HUBALEWSKA-MAZGAJ, M., LICHOLAI, S., KORBUT, E., KWIECIEŃ, S., SLIWOWSKI, Z., GINTER G., BRZOZOWSKI, T., MAGIEROWSKI, M. (2018). Time-dependent course of gastric ulcer healing and molecular markers profile modulated by increased gastric mucosal content of carbon monoxide released from its pharmacological donor. Biochemical Pharmacology, 163, 71–83.
 36. MAGIEROWSKA, K., KORBUT, E., HUBALEWSKA-MAZGAJ, M., SURMIAK, M., CHMURA, A., BAKALARZ, D., BUSZEWICZ, G., WÓJCIK, D., ŚLIWOWSKI, Z., GINTER, G., GROMOWSKI, T., KWIECIEŃ, S., BRZOZOWSKI, T., MAGIEROWSKI, M., (2019). Oxidative gastric mucosal damage induced by ischemia/reperfusion and the mechanisms of its prevention by carbon monoxide-releasing tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer. Free Radical Biology and Medicine, 145, 198–208.
 37. MARCIŃSKA, M., WRÓBEL, M., PARYS-PROSZEK, A., KUPIEC, T. (2019). Evaluation of the performance of the beta version of the ForenSeq DNA Signature Prep Kit on the MiSeq FGx forensic genomics system. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7, 585–586.
 38. MENŻYK, A., DAMIN, A., MARTRA, G., MARTYNA, A., ALLADIO, E., VINCENTI, M., ZADORA, G. (2019). Toward a novel framework for bloodstains dating by Raman spectroscopy: how to avoid sample photodamage and subsampling errors. Talanta, doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120565.
 39. MICHAŁEK, M. (2018). Metadata in audio files compliant with ISO/IEC 14496-12 and their characteristics as well as the evaluation of usability in the investigation of the authenticity of recordings. Problems of Forensic Sciences, 115, 241–261.
 40. POLICHT-GĄSSOWSKA, J., LECH, T., LECHOWICZ, W., ADAMOWICZ, P., BAKALARZ, D., GIEROŃ, J., GIL, D., MIKOŁAJCZYK, A., TOKARCZYK, B. (2018). Determination of trace amounts of mercury by TDA AAS in urine of persons suspected to be exposed to mercury from amalgam fillings. Problems of Forensic Sciences, 116, 385397.
 41. REZA, A., CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2019). Tachografy cyfrowe – weryfikacja prędkości. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 329–347). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 42. ŚMIGIEL-KAMIŃSKA, D., POŚPIECH, J., MAKOWSKA, J., STEPNOWSKI, P., WĄS-GUBAŁA, J., KUMIRSKA, J. (2019). The identification of polyester fibers dyed with disperse dyes for forensic purposes. Molecules, 24(3), 613.
 43. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Kinematyka spadania z wysokości. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 796–805). Warszawa: PZWL.
 44. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Kryteria prawdopodobieństwa obrażeń. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 764–771). Warszawa: PZWL.
 45. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Oględziny miejsca zdarzenia i powypadkowe badanie pojazdu. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 637–644). Warszawa: PZWL.
 46. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Problem „out of position”. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 669–672). Warszawa: PZWL.
 47. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Wypadki i katastrofy lotnicze. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 777–788). Warszawa: PZWL.
 48. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Wypadki pojazdów szynowych. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 772–776). Warszawa: PZWL.
 49. TERESIŃSKI, G., UNARSKI, J. WACH, W. (2019). Zabezpieczenia bierne i ocena skutków ich działania. [w:] G. Teresiński (red.), Tanatologia i traumatologia sądowa, Tom 1 (s. 645–649). Warszawa: PZWL.
 50. UNARSKI, J. (red.) (2019). XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 51. UNARSKI, J. (2019). Ocena prędkości nadjeżdżających pojazdów, wyniki testu 2017. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 4960). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 52. UNARSKI, J., BROŻEK-MUCHA, Z. (2019). Badania żarówek typu HID (xenon) – pod kątem stanu ich zaświecenia w czasie zdarzenia. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 263–275). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 53. UNARSKI, J., REZA, A., WACH, W., ZĘBALA, J., CIĘPKA, P. (2019). Looming effect and motorcycles. [In:] Proceedings 28. Annual Congress EVU (pp. 3139). Barcelona: IDIADA.
 54. UNARSKI, J., WACH, W., ZĘBALA, J., REZA, A. (2019). Koncentracja uwagi kierowcy przy przejeździe przez przejścia dla pieszych i skrzyżowania. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 349–359). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 55. WACH, E., JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA, T. (2018). Procedural bodies' use of psychologists' expert opinion in cases od sudden death. Problems of Forensic Sciences, 114, 159–174.
 56. WACH, W., CIĘPKA, P., LEWANDOWSKI, A.(2019). Pomiar prędkości pojazdów za pomocą dźwięków. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 239–250). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 57. WACH, W., UNARSKI, J. (2018). Passenger car – semitrailer underride crash at night – a case report. Problems of Forensic Sciences, 114, 175–196.
 58. WACH, W., UNARSKI, J. (2019). Pomiar parametrów czasowych nagrania wideo za pomocą tablicy świetlnej. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 277–299). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 59. WALCZAK, A., ŚWIDERSKI, P., ŻABA, C., ŻABA, Z. (2019). Wybrane aspekty medycyny sądowej w ratownictwie medycznym. [w:] J. Konieczny, L. Dajerling (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska (s. 87–99). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 60. WĄS-GUBAŁA, J. (2019). Specyfika aktualnego rynku tekstylnego w Polsce i jej wpływ na interpretację wyniku badań kryminalistycznych. [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), Kryminalistyka a nowoczesne technologie (s. 269–281). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 61. WRÓBEL, M., MARCIŃSKA, M., PARYS-PROSZEK, A., KUPIEC, T. (2019). Y chromosome sequence variation of common forensic STR markers and their flanking regions among Polish population. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7, 557–560.
 62. WRÓBEL, M., PARYS-PROSZEK, A., MARCIŃSKA, M., BA, G., SEKUŁA, A., KOWALCZYK, M., JANUŁA, M., DONIEC, A., KUPIEC, T. (2019). Analysis of the frequency of occurrence in the Polish population of alleles of 21 genetic markers in the GlobalFiler kit. Problems of Forensic Sciences, 117, 49–62.
 63. WRZESIEŃ, W., STANASZEK, R., ZUBA, D., BYRSKA, B. (2018). Clandestine laboratory producing mephedrone (4-MMC) and clephedrone (4-CMC) – substance identification and hazard analysis. Problems of Forensic Sciences, 115, 287–309.
 64. ZĘBALA, J., KWIECIŃSKI, K. (2019). Metoda výpočtu EES vozidla poškozeného při podjetí pod návěs. [In:] M. Křižàk, R. Mikulec, A. Bradáč (eds.), Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science (pp. 240-248). Brno: Vysoké učení technické w Brnĕ.
 65. ZĘBALA, J., KWIECIŃSKI, K., PTAK, M. (2019). Wjazd pod naczepę – metody obliczania EES. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 251–262). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 66. ZIĘBA-PALUS, J. (2019) Standardy zabezpieczania i przechowywania śladów kryminalistycznych a ich wartość w postępowaniu dowodowym. [w:] Materiały z XVI Konferencji Stowarzyszenia Archiwistów Wymiaru Sprawiedliwości (SAWS), Katowice 10–11.04.2019. Wydane na CD.
 67. ZIĘBA-PALUS, J., TRZCIŃSKA, B., WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA, A., MOSKAL, P., SACHARZ, J. (2019). The sequence of changes observed during degradation process of paper by the use of UV/VIS and FTIR spectrometry with application of the PCA and 2D correlation method for forensic purposes. Journal of Molecular Structure, doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127651.
 68. ŻABA, C., ŚWIDERSKI, P., MULARSKI, A., ŻABA, Z. (2019). Obrażenia spowodowane kontaktem z drogowymi barierami ochronnymi. [w:] J. Unarski (red.), XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Paragraf na Drodze, numer specjalny 2019 (s. 311–319). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 69. ŻABA, C., ŚWIDERSKI, P., OBERC, J., ŻABA, Z. (2019). Analiza zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. [w:] XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Materiały zjazdowe (s. 69). Lublin: Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii.
 70. ŻABA, Z., PODLEWSKI, R., GONTKO-ROMANOWSKA, K., ŁUKASIK-GŁĘBOCKA, M., ŚWIDERSKI, P., ŻABA, C. (2019). Neuromonitoring w medycynie ratunkowej. [w:] J. Konieczny, L. Dajerling (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska (s. 51–64). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

VARIA

70. BROŻEK-MUCHA, Z. (Ed.) (2019). 26th Annual Meeting of ENFSI Firearms/GSR Working Group, 8–11 October 2019. Programme. Kraków: Institute of Forensic Research Publishers.

71. ZĘBALA, J. (2019). 27. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU) Dubrownik (Chorwacja) 2019. Paragraf na Drodze, 3, 6777.

 

 IES Logo 200 2018 2