UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW za rok 2018

PRACE ORYGINALNE, POGLĄDOWE I KAZUISTYCZNE

 1. ABEL, R. J., ZADORA, G., SANDERCOCK, P. M. L., HARYNUK, J. (2018). Modern instrumental limits of identification of ignitable liquids in forensic fire debris analysis. Separations, 5(4), 58. https://doi.org/10.3390/separations5040058.
 2. ADAMOWICZ, P., HYDZIK, P. (2018). Fetal death associated with the use of 3,4-MDPHP and alpha-PHP. Clinical Toxicology, org/10.1080/15563650.2018. 1502443.
 3. ADAMOWICZ, P., TOKARCZYK, B. (2018). Screening analysis for designer stimulants by LC-MS/MS. [In:] L. J. Langman, C. L. H Snozek (Eds.), LC-MS in drug analysis (pp. 165–180). New York: Humana Press.
 4. AMBROZIAK, K., ADAMOWICZ, P. (2018). Simple screening procedure for 72 synthetic cannabinoids in whole blood by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Forensic Toxicology, 36, 280–290.
 5. Mikroanaliza rentgenowska w materiałach dowodowych w sprawach sądowych (2018). [In:] S. Arabasz (red.), Szkoła Mikroanalizy Rentgenowskiej MikroSoFa 2018 „Praktyczne aspekty mikroanalizy rentgenowskiej w SEM” (s. 176–196). Warszawa: Polish Innovative Technologies.
 6. BYRSKA, B., STANASZEK, R. (2018). Chromatographic techniques in the analysis of designer drugs. Chapter 9: Gas chromatography – mass spectrometry in the analysis of designer drugs. [In:] T. Kowalska, M. Sajewicz, J. Sherma (Eds.), Chromatographic techniques in the forensic analysis of designer drugs (pp. 155–174). Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis.
 7. CIĘPKA, P., REZA, A., ZĘBALA, J. (2018). Ekstremalne hamowanie autobusów miejskich. [w:] A. Ambroszko, P. A. Wrzecioniarz (red.), Materiały z IX Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (s. 109115). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 8. CIĘPKA, P, REZA, A., ZĘBALA, J. (2018). Opóźnienia hamowania autobusów miejskich i możliwości oceny wartości opóźnienia hamowania przez pasażerów. Paragraf na Drodze, 3, 67–74.
 9. CIĘPKA, P., ZĘBALA, J., REZA, A. (2018). Bezpečné zastavení autobusů výsledek šetření. [In:] Proceedings of the 27th International Scientific Conference of Forensic Engineering ExFoS – Expert Forensic Science 2018 (pp. 72–82). Brno: Brno University of Technology.
 10. CZEREDERECKA, A. (red.). (2018). Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne. Kraków: Wydawnictwo IES.
 11. CZEREDERECKA, A. (2018). Izolowanie dziecka od drugiego z rodziców po ich rozstaniu. [w:] A. Czerederecka (red.), Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (s. 29–84). Kraków: Wydawnictwo IES.
 12. CZEREDERECKA, A. (2018). Opieka (piecza) naprzemienna – wielogłos. [w:] A. Czerederecka (red.), Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (s. 119–175). Kraków: Wydawnictwo IES.
 13. DONIEC, A., KLEPCZYŃSKI, B., NIEWIADOMSKI, L., ŚWIĘTEK, M. (2017). Methods of recovering three-dimensional impression evidence in snow from the perspective of applying new technologies. Problems of Forensic Sciences, 110, 169–180.
 14. DUDEK-ADAMSKA, D., LECH, T., KONOPKA T., KOŚCIELNIAK, P. (2018). Chromium in postmortem material. Biological Trace Element Research, 186, 370–378.
 15. DUDZIAK, M., LEWANDOWSKI, A., ŚLEDZIŃSKI, M. (2018). Experimental research of vehicle traction properties for reconstruction of traffic accidents. MATEC Web of Conferences, 157, 05005.
 16. GŁADYSZA, M., KRÓL, M., WŁASIUK, P., PIWOWARA, M., ZADORA, G., KOŚCIELNIAK, P. (2018). Development and evaluation of semi-destructive, ultrasound assisted extraction method followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry enabling discrimination of red lipstick samples. Journal of Chromatography A, 1577, 92–100.
 17. KRZEMIEŃ, P., GAJEK, A. (2018). Optimization of the point of the force impulse position and the angle of the tangent plane during collision of the vehicles using the evolutionary algorithm. Materials Science and Engineering, 421, 421:032015 · October 2018. DOI: 10.1088/1757-899X/421/3/03201.
 18. LECHOWICZ, W., ADAMOWICZ, P., BAKALARZ, D., GIL, D., GIEROŃ, J., SKULSKA, A., TOKARCZYK, B. (2017). Estimating the changes in concentration of THC in the blood of drivers over the time between stopping and collection of blood for testing. Problems of Forensic Sciences, 110, 97–109.
 19. MARTYNA, A., GÄBLER, H.-E., BAHR, A., ZADORA, G. (2018). Geochemical wolframite fingerprinting – the likelihood ratio approach for laser ablation ICP-MS data. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410, 3073–3091.
 20. MARTYNA, A., ZADORA, G., RAMOS, D. (2018). Forensic comparison of pyrograms using score-based likelihood ratios. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 133,198–215.
 21. PARYS-PROSZEK, A., WRÓBEL, M., MARCIŃSKA, M., KUPIEC, T. (2018). Dual amplification strategy for improved efficiency of forensic DNA analysis using NGM Detect™, NGM™ or Globalfiler™ kits. Forensic Science International: Genetics, 35, 46–49.
 22. REZA, A. (2018). Analiza czasowo-przestrzenna wypadku, gdy czas Δt, tj. różnica między czasem trwania stanu zagrożenia a sumą czasu narastania opóźnienia hamowania i czasu hamowania przed wypadkiem jest krótszy niż czas reakcji kierowcy. Paragraf na Drodze, 1, 53–61.
 23. REZA, A. (2018) Wybrane aspekty dotyczące przyspieszeń, opóźnień i przyspieszeń poprzecznych w normalnym ruchu drogowym. [w:] A. Ambroszko, P. A. Wrzecioniarz (red.), Materiały z IX Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (s. 117–134). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 24. SACHARZ, J., WESELUCHA-BIRCZYNSKA, A., ZIĘBA-PALUS, J., LEWANDOWSKI, M. H., PALUS-CHRAMIEC, K., CHROBOK, Ł., MOSKAL, P., BIRCZYŃSKA, M., SOZAŃSKA, A. (2018). 2D Raman study of the healthy and epileptic rat cerebellar cortex tissue. Journal of Molecular Structure, 1163, 67–173.
 25. SEKUŁA, K., ZUBA, D., LOREK, K. (2018). Analysis of fragmentation pathways of new-type synthetic cannabinoids under electrospray ionization. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(10), 1941–1950.
 26. WACH, E. (2018). Nietypowy seryjny zabójca. [w:] J. Stojer-Polańska (red.), Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny (s. 61–85). Poznań: Silva Rerum.
 27. WACH, W. (2018). Reconstruction of vehicle kinematics by transformations of raw measurement data. [In:] XI International Scientific and Technical Conference Automotive Safety, 1820 April 2018. IEEE Xplore.
 28. WALDMAN, W., KAŁA, M., LECHOWICZ, W., GIL, D., SEIN ANAND, J. (2018). Severe clinical toxicity caused by 25I-NBOMe confirmed analytically using LC-MS-MS method. Acta Biochimica Polonica, 65, 567–571.
 29. WĄS-GUBAŁA, J. (2018). Badania identyfikacyjno-porównawcze barwnych fragmentów pojedynczych włókien w kryminalistyce. [w:] Rewolucja przemysłowa 4.0 – wyzwaniem dla przemysłu włókienniczego (s. 43–52). Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki.
 30. WĄS-GUBAŁA, J. (2018). Początki międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji z zakresu kryminalistycznych badań włókien. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 15, 241–252.
 31. WŁASIUK, P., ALLADIO, E., SALOMONE, A., VINCENTI, M., ZADORA, G. (2018). Evidence of seasonal variation of ethyl glucuronide in hair: modelling a seven-years data-series. Drug Testing and Analysis. doi: 10.1002/dta.2470
 32. WOŹNIAKIEWICZ, M., NOWAK, P., GOŁĄB, M., ADAMOWICZ, P., KAŁA, M., KOŚCIELNIAK, P. (2018). Acidity of substituted cathinones studied by capillary electrophoresis using the standard and fast alternative approaches. Talanta, 180, 193–198.
 33. ZADORA, G., MENŻYK, A. (2018). In the pursuit of the Holy Grail of forensic science – spectroscopic studies on the estimation of time since deposition of bloodstains. Trends in Analytical Chemistry, 105, 137–165.
 34. ZĘBALA, J., WACH, W., CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2018). Critical speed calculations based on the yaw marks deposited by the wheel with zero tyre pressure. [In:] Proceedings of the 27th International Scientific Conference of Forensic Engineering ExFoS – Expert Forensic Science 2018 (pp. 280–291). Brno: Brno University of Technology.
 35. ZĘBALA, J., WACH, W., CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2018). Simulation of cornering car motion with zero pressure in one rear wheel. [In:] Proceedings of the 27th Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (p. 343). Zagreb: University of Zagreb.
 36. ZĘBALA, J., WACH, W., CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2018). Symulacje ruchu samochodu z jednym kołem bez powietrza. [w:] A. Ambroszko, P. A. Wrzecioniarz (red.), Materiały z IX Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (s. 135143). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 37. ZĘBALA, J., WACH, W., CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2018). Výpočty kritické rychlosti založené na smykových stopých zanechaných kolem s nulovým tlakem pneumatiky. Soudní inženýrství, 29(3), 13–20.
 38. ZĘBALA, J., WACH, W., CIĘPKA, P., JANCZUR, R. (2018). Výpočty kritické rychlosti založené na smykových stopých zanechaných kolem s nulovým tlakem pneumatiky. [In:] Proceedings of the 27th International Scientific Conference of Forensic Engineering ExFoS – Expert Forensic Science 2018 (pp. 267–279). Brno: Brno University of Technology.
 39. ZIEBA-PALUS, J., KOWALSKI, R. (2018). The influence of the type of substrate on the possibility of spray paint identification for forensic purposes by attenuated total reflection technique of infrared and Raman spectroscopy. Vibrational Spectroscopy, 95, 57–61.
 40. ZIĘBA-PALUS, J. (2018). Szkolenie biegłych z zakresu fizykochemicznych badań. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 15, 271–280.
 41. ZUBA, D. (red.) (2018). XXXIII Konferencja Toksykologów Sądowych. Materiały konferencyjne. Kraków: Wydawnictwo IES.
 42. ZUBA, D., ADAMOWICZ, P. (2018). Analytical methods used for identification and determination of synthetic cathinones and their metabolites. [In:] Zawilska, J. (Ed.), Synthetic cathinones. Novel additive and stimulatory psychoactive substances (pp. 41–69).


 1. SPRAWOZDANIA, RECENZJE, VARIA
  1. MARKIEWICZ, I., CZEREDERECKA, A. (2018). Sprawozdanie z konferencji International Association of Forensic Mental Health Services. Psychiatria, 15(3), 82–83.
  2. REZA, A., CIĘPKA, P. (2018). IV Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych, Zegrze 2122 września 2018 r. Paragraf na Drodze, 6, 53–74.
  3. ZĘBALA, J. (2018). Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU), Harlem (Holandia) 2017. Paragraf na Drodze, 4, 83–97.

 IES Logo 200 2018 2