UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW za rok 2015

PRACE ORYGINALNE, POGLĄDOWE I KAZUISTYCZNE

 1. ADAMOWICZ P., GIEROŃ J., GIL D., LECHOWICZ P., SKULSKA A., TOKARCZYK B., The prevalence of new psychoactive substances in biological material – a three-year review of casework in Poland, Drug Testing and Analysis 2015, DOI: 10.02/dta.1924.
 2. ADAMOWICZ P., LECHOWICZ W., The influence of synthetic cannabinoid UR-144 onhuman psychomotor performance – a case report demonstrating road traffic risks, Traffic Injury Prevention 2015, 16, 754-759.
 3. ADAMOWICZ P., TOKARCZYK B., Simple and rapid screening procedure for 143 new psychoactive substances by liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Drug Testingand Analysis 2015, DOI: 10.1002/dta.1815.
 4. ADAMOWICZ P., ZUBA D., Fatal intoxication with methoxetamine, Journal of Forensic Sciences 2015, 60 (Suppl . 1), S264-S268.
 5. ADAMSKI J., ZUBA D., Uncertainty of breath alcohol measurement, Problems of Forensic Sciences 2014, 101, 39-49.
 6. BANASIK M., GIEROWSKI J. K., Predictors of aggressive criminality among sentenced women and men with psychopathic characteristics, Problems of Forensic Sciences 2015,96-114.
 7. BANASIK M., GIEROWSKI J. K., SKRZYPCZAK M., Psychopathy, psychological gender and the structure of aggressiveness in incarcerated women, Problems of Forensic Sciences 2014, 99, 190-201.
 8. BARWIŃSKI Ł., Psychopathy and identification of facial emotional expressions among criminals, Problems of Forensic Sciences 2014, 99, 202-217.
 9. BORUSIEWICZ R., Badania materiałów wybuchowych, [w:] Mikroślady i ich znaczeniew postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 147-162.
 10. BORUSIEWICZ R., Analiza próbek na obecność śladów łatwopalnych, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 133-145.
 11. BRANICKI W., KAYSER M., Prediction of human pigmentation traits from DNA polymorphism, [in:] eLS, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2015, DOI:10.1002/9780470015902.a0023851.
 12. BROŻEK-MUCHA Z., Badania śladów powystrzałowych, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 95-131.
 13. BROŻEK-MUCHA Z., Chemical and physical characterisation of welding fume particles for distinguishing from gunshot residue, Forensic Science International 2015, 254,51-58.
 14. BROŻEK-MUCHA Z., Postrzał – poszukiwanie śladów w otoczeniu strzelającego, [w:] Bezpieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnejw praktyce, Czapska J., Okrasa A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków 2015, 210-230.
 15. CHAITANYA L., RALF A., OVEN VAN M., KUPIEC T., CHANG J., LAGACÉ R.,KAYSER M., Simultaneous Whole Mitochondrial Genome Sequencing with Short Overlapping Amplicons Suitable for Degraded DNA Using the Ion Torrent Personal Genome Machine, Human Mutation 2015,36(12), 1236-47.
 16. CHŁOPAŚ K., JAGUSIAK A., KONIECZNY L., PIEKARSKA B., ROTERMAN I.,RYBARSKA J., STOPA B., ZEMANEK G., PIWOWAR P., SADLIK K., The use of titanyellow dye as a metal ion binding marker for studies on the formation of specific complexesby supramolecular Congo red, Bio-Algorithms and Med-Systems 2015, 11, 9-17.
 17. CIĘPKA P., Wypadek w nocy – postęp w opiniowaniu, [w:] Bezpieczeństwo – policja –kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Czapska J., Okrasa A.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 157-173.
 18. CIĘPKA P., Opóźnienia hamowania motocykli na mokrej nawierzchni jezdni, Paragraf naDrodze 2015, 2, 50-60.
 19. CIĘPKA P., REZA A., ZĘBALA J., Rychlost chodců – výsledky výzkumu v současné populacji, [in:] Sbornik XXIV Mezinárodni Vědecká Konference Soudního Inženyrstvi,Schejbal A., Bradáč A. (Ed.), Vysoké učení technické w Brnĕ, Ústav soudniho inženyrstvi,Brno 2015, 12-17.
 20. CIĘPKA P., ZĘBALA J., Wykorzystanie programu Adobe Photoshop do weryfikacji wyników eksperymentu widoczności, [w:] Zbiór referatów z VI Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej – Karpacz 23-25 kwietnia 2015 r., TÜVPOL, Karpacz 2015, CD.
 21. CIĘPKA P., ZĘBALA J., REZA A., Badania hamowania ciągników rolniczych, [w:] Paragrafna Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J.(red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 27-43.
 22. CZEREDERECKA A., Kryteria oceny dowodu z opinii psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, [w:] Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, Filipiak M., Paluchowski J., Zalewski B., Tarnowska M. (red.), Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2015, 200-227.
 23. CZEREDERECKA A., WACH E., Advances in forensic psychology in the last five years, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 318-340.
 24. CZUBAK A., Development trends in fingerprinting and forensic anthropology, Problemsof Forensic Sciences 2014, 100, 261-270.
 25. CZUBAK W., CZUBAK A., KONOPKA T., Fingerprinting of corpses undergoing earlypost-mortem changes, Problems of Forensic Sciences 2015, 102, 71-79.
 26. DUDEK-ADAMSKA D., LECH T., KOŚCIELNIAK P., Optimization and validation of ETAAS method for the determination of nickel in postmortem material, Journal of AnalyticalToxicology 2015, 39, 460-464.
 27. DUDZIAK M., LEWANDOWSKI A., ŚLEDZIŃSKI M., Non-typical hazards in road traffic, American Journal of Mechanical Engineering 2014, 2(7), 252-257.
 28. DZIEDZIC T., The influence of lying body position on handwriting, Journal of Forensic Sciences 2015, DOI: 10.1111/1556-4029.12948.
 29. FABIAŃSKA E., KUNICKI M., Document examinations over the last five years, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 271-281.
 30. FLORCZAK E., TOKARCZYK B., WARCHOŁ-CELIŃSKA E., SZWENCH-PIETRASZE., PREJBISZ A., GOSK M., KABAT M., JANUSZEWICZ A., KAŁA M., Assessment of adherence to treatment in patients with true resistant hypertension using toxicological serum analysis – subgroup evaluation of the RESIST-POL study, PolskieArchiwum Medycyny Wewnętrznej 2015, 125(1-2), 65-72. AOP_15_002 (2015).
 31. GIEROWSKI J. K., Formy i rodzaje terapii zakłóceń czynności psychicznych o podłożu seksualnym, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, tom 7, wyd. 2, Paprzycki L. K. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, 104-114.
 32. GIEROWSKI J. K., Kompetencyjne i diagnostyczne problemy opiniowania sądowo-psychologicznegoo poczytalności [w:] Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych, Rode D. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015,15-74.
 33. GIEROWSKI J. K., Ochrona praw osób chorych psychicznie, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, tom 7, wyd. 2, Paprzycki L. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, 114-118.
 34. GIEROWSKI J. K., Opiniowanie sądowo-psychologiczne o poczytalności: dylematy diagnostyczne, [w:] Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, Filipiak M., PaluchowskiJ., Zalewski B., Tarnowska M. (red.), Pracownia Testów Psychologicznych PTP,Warszawa 2015, 167-199.
 35. GIEROWSKI J. K., Prawo i psychiatria – problemy na styku dwóch nauk, Psychiatria poDyplomie 2015, 3, 41-47.
 36. GIEROWSKI J. K., Prawo i psychologia – główne obszary współpracy w teorii i praktyce, [w:] Psychologia sądowa, Szpitalak M., Kasparek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, 17-45.
 37. GIEROWSKI J. K., Przymus w leczeniu i rehabilitacji psychiatrycznej, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, tom 7, wyd. 2, Paprzycki L. K. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, 43-50.
 38. GIEROWSKI J. K., Rodzaje zamkniętych zakładów leczniczych wykonujących środki zabezpieczające, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające, tom 7, wyd. 2, Paprzycki L. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, 118-125.
 39. GIEROWSKI J. K., HEITZMAN J., HASSLER F., Forensische Psychiatrie in Polen – aktueller Stand und Perspektiven, [in:] Praxishandbuch forensische Psychiatrie: Grundlagen,Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter, Hassler F., Kinze W., Nedopil N. (Hrsg.), Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin2015, 787-794.
 40. GIEROWSKI J. K., PAPRZYCKI L., Środki zabezpieczające umieszczenia w zamkniętym odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, w zakładzie karnym, w zakładzie zamkniętym przeznaczonym dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych albo skierowania takich sprawców na leczenie ambulatoryjne, [w:] System prawa karnego. Środki zabezpieczające,tom 7, wyd. 2, Paprzycki L. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, 131-284.
 41. HAŚ A., KOWANETZ M., Możliwości oddziaływania psychologiczno-prawnego w sprawach rodzinnych w kontekście zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, [w:] Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne, Rode D. (red.), Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2015, 70-85.
 42. JANCZUR R., KURANOWSKI A., NOGOWCZYK P., PIENIĄŻEK W., Experimental studies of forces in the steering roads, The Archives of Automotive Engineering 2015, 68(2),61-70.
 43. JANCZUR R., ŚWIDER P., Wpływ niesprawności układu ABS na przebieg procesu hamowania, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 109-120.
 44. JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA T., WACH E., Ekspertyza psychologiczna – obszary kontrowersji prawnych i etycznych, Na Wokandzie 2015, 1(23), 23-26.
 45. KAŁA M., Toxicological analysis of microtraces, [in:] Handbook of trace analysis. Fundamentals and applications, Baranowska I. (ed.), Springer International Publishing Switzerland, 2015, 281-327, DOI 10.1007/978-3-319-19614-5_11.
 46. KLIMACKI W., Możliwość dostrzeżenia przez obserwatora chwili ruszania roweru. Pomiary wykonane w normalnym ruchu, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015.Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 159-185.
 47. KOWALCZYK M., SEKUŁA A., MLECZKO P., OLSZOWY Z., KUJAWA A., ZUBEKS., KUPIEC T., Practical aspects of genetic identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms for clinical and forensic purposes, Croatian Medical Journal 2015,56(1), 32-40.
 48. KOWALSKI B., MORAWIEC J., RADZISZEWSKI R., Computer science in forensic research, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 282-294.
 49. KRZEMIEŃ P., Stopień zachmurzenia a widoczność w czasie zmierzchu, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego.XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 203-214.
 50. KRZEMIEŃ P., GRUŻEWSKI R., WITKOWSKI Z., Zapis z kamer samochodowych jako źródło informacji o prędkości pojazdów, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 187-201.
 51. KUNICKI M., Fizykochemiczne badania dokumentów. Część 2, [w:] Mikroślady i ich znaczeniew postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 187-206.
 52. KURANOWSKI A., Granice interpretacji prędkości odczytanej z zatrzymanego szybkościomierza, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 215-222.
 53. KURANOWSKI A., Kształtowanie charakterystyk urządzeń wspomagających układ kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa samochodu, monografia nr 513, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.
 54. KURANOWSKI A., Unconventional methods of assessing crash velocities from readings froxen on the speedometers and tachometers of vehicles during accidents, Impact 2015,23(3), 25-29.
 55. KURANOWSKI A., Wpływ wyładowań atmosferycznych na pojazdy samochodowe, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 223-229.
 56. LECH T., Detection of mercury in human organs and hair in a case of a homicidal poisoning of a woman autopsied 6 years after death, American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2015, 36, 3, 227-231.
 57. LEWANDOWSKI A., ANIOŁA M., KUREK J., Wykorzystanie odłamków lakieru do identyfikacji miejsca zdarzenia, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015,259-269.
 58. MAGIEROWSKA K., MAGIEROWSKI M., HUBALEWSKA-MAZGAJ M., ADAMSKI J., SURMIAK M., SLIWOWSKI Z., Carbon monoxide (CO) relased from tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer (CORM-2) in gasprotection against experimental ethanol-inducedgastric damage, PLoS ONE 2015, 10(10), e0140493. doi:10.1371/journal.pone.0140493.
 59. MARCIŃSKA M., POŚPIECH E., ABIDI S., DYRBERG ANDERSEN J., BALLARD D.,BERGE VAN DER M., BǾRSTING C., CARRACEDO A., EDUARDOFF M., MARCZAKIEWICZ-LUSTIG A., MORLING N., PARSON W., SIJEN T., SKOWRON M.,SÖCHTIG, SYNDERCOMBE-COURT D., WEILER N., THE EUROFORGRN-NOECONSORTIUM, PHILLIPS C., BRANICKI W., Evaluation of DNA variants associated with androgenetic alopecia and their potential to predict male pattern baldness, PLoS ONE 2015, 10(5), e0127852.
 60. MARTYNA A., MICHALSKA A., ZADORA G., Interpretation of FTIR spectra of polymersand raman spectra of car paints by means of likelihood ratio approach supported by wavelet transform for reducing data dimensionality, Analytical and Bioanalytical Chemistry 2015, 407, 3357-3376.
 61. MICHALSKA A., MARTYNA A., ZIĘBA-PALUS J., ZADORA G., Application of a likelihood ratio approach in solving a comparison problem of Raman spectra recoveredfor blue automotive paints, Journal of Raman Spectroscopy 2015, 46, 771-783.
 62. MICHALSKA A., ZADORA G., ŚWIĘTEK M., Glass fragments as important criminalistic evidence – case studies, Problems of Forensic Sciences 2015, 115-137.
 63. POŚPIECH E., KARŁOWSKA-PIK J., MARCIŃSKA M., ABIDI S., ANDERSEN J. D.,BERGE VAN DER M., CARRACEDO A., EDUARDOFF M., FREIRE-ARADAS A.,MORLING N., SIJEN T., SKOWRON M., SÖCHTIG, SYNDERCOMBE-COURT D.,WEILER N., THE EUROFORGRN-NOE CONSORTIUM, PHILLIPS C., SCHNEIDERP. M., BALLARD D., BØRSTING C., PERSON W., PHILLIPS C., BRANICKI W., Evaluation of the predictive capacity of DNA variants associated with straight hair in humans,Forensic Science International. Genetics 2015, 19, 280-288.
 64. PROCHENKA A., POKAROWSKI P., GASPEROWICZ P., KOSIŃSKA J., STAWIŃSKI P., ZBIEĆ-PIEKARSKA R., SPÓLNICKA M., BRANICKI W., PŁOSKI R.,A cautionary note of using binary calls for analysis of DNA methylation, Bioinformatics 2015, 31, 1519-20.
 65. PROCHOWSKI L., WACH W., JACKOWSKI J., PIENIĄŻEK W., Experimental and model studies on the influence of the run flat tire damage on braking dynamics of the multiaxial special purpose vehicle, Maintenance and Reliability – Eksploatacja i Niezawodność 2015, 17(1), 118-128.
 66. RAJTAR T., HAŚ A., Psychologia penitencjarna, [w:] Psychologia sądowa, Szpitalak M.,Kasparek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014,102-113.
 67. REZA A., CIĘPKA P., ZĘBALA J., Ocena prędkości motocykli, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 311-323.
 68. REZA A., WOLWOWICZ J., Badanie stanu technicznego pojazdów na potrzeby organów procesowych, Paragraf na Drodze 2015, 3, 46-64.
 69. SAŁAPA K., TRAWIŃSKA A., TADEUSIEWICZ R., Application of Multilayer Perceptionto identification of Polish-language speakers based on the wowel /e/, Bio-Algorithmsand Med.-Systems 2015, 11(2), eA5-6.
 70. SAŁAPA K., TRAWIŃSKA A., TADEUSIEWICZ R., Speaker discrimination based on 70. SAŁAPA K., TRAWIŃSKA A., TADEUSIEWICZ R., Speaker discrimination based on neural networks and dynamic formant frequencies of Polish wowels, Bio-Algorithms andMed.-Systems 2015, 11(2), eA5.
 71. SANTOS C., FONDEVILA M., BAILARD D., BANEMANN R., BENTO A. M., BØRSTING C., BRANICKI W., BRISIGHELLI F., BURRINGTON M., CAPAL T.,CHAITANYA L., DANIEL R., DECROYER V., ENGLAND R., GETTINGS K. B.,GROSS T. E., HAAS C., HARTEVELD J., HOFF-OLSEN P., HOFFMANN A., KAYSERM., KOHLER P., LINACRE A., MAYR-EDUARDOFF M., MCGOVERN C.,MORLING N., O’DONNELL G., PARSON W., PASCALI V. L., PORTO M. J., ROSETHA., SCHNEIDER P. M., SIJEN T., STENZI V., COURT D. S., TEMPLETON J. E., TURANSKAM., VALLONE P. M., OORSCHOT R. A., ZATKALIKOVA L., CARRACEDOA., PHILLIPS C., EUROFORGEN-NOE CONSORTIUM, Forensic ancestryanalysis with two capillary elestrophoresis ancestry informative marker (AIM) panels; Results of collaborative EDNAP exercise, Forensic Science International. Genetics 2015, 19,56-67.
 72. SMOLUCH M., BARTKOWIAK G., RESZKE E., LECHOWICZ W., SILBERING J.,SCHROEDER G., FAPA mass spectrometry of hydroxychalcones. Comparative studies with classical methods of ionization, Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2014, 27, 27-31.
 73. STARCZAK R., WĄS-GUBAŁA J., Barwa jako podstawowa cecha w badaniach porównawczych mikrośladów w formie włókien, Problemy Kryminalistyki 2015, 290, 46-50.
 74. ŚWIDER P., Dynamika rozpędzania samochodów ciężarowych i ciągników, [w:] Zbiór referatów z VI Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej – Karpacz 23-25kwietnia 2015 r., TÜVPOL, Karpacz 2015, CD
 75. ŚWIĘTEK M., Ślad spodu obuwia na miejscu przestępstwa, [w:] Bezpieczeństwo – policja– kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Czapska J., Okrasa A.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 258-271.
 76. TRZCIŃSKA B., Fizykochemiczne badania dokumentów. Część 1, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 163-186.
 77. TRZCIŃSKA B. M., Colour paper – factors which affect micro-spectrophotometry measurements in the visible region (MSP-Vis), Problems of Forensic Sciences 2014, 99,177-189.
 78. TRZCIŃSKA B., Discriminating among powder toners of the same colour by the use of spectroscopic methods, Problems of Forensic Sciences 2015, 102, 80-95.
 79. UNARSKI J., Developments in technology used in forensic expert opinions on road accidents, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 341-358.
 80. UNARSKI J., WACH W., Symulacja upadku z wysokości, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut EkspertyzSądowych, Kraków 2015, 343-359.
 81. UNARSKI J., WACH W., CIĘPKA P., Widoczność przeszkód w nocy – elementy wybrane, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych,Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 325-341.
 82. UNARSKI J., WACH W., CIĘPKA P., Visibility at night: some special aspects, [in:] Proceedingd of the 24th EVU-ITAI Congress (European Association for Accident Researchand Analysis – Institute of Traffic Acident Investigations), EVU, Edinburgh 2015,253-266.
 83. WACH E., Problematyka psychologii śledczej, [w:] Psychologia sądowa, Szpitalak M., Kasparek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, 88-102.
 84. WACH W., Probabilistyczna interpretacja dwuznacznych wyników analizy czasowoprzestrzennej, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 361-368.
 85. WACH W., Sekwencje ruchu w postaci tabelarycznej, Paragraf na Drodze 2015, 11, 42-54.
 86. WĄS-GUBAŁA J., Badania włókien i wyrobów włókienniczych, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 51-72.
 87. WĄS-GUBAŁA J., Identification of modern synthetic fibres in forensic laboratory [in:] Innovations in clothing design, materials, technology & measurement methods, Frydrych I., Bartkowiak G., Pawłowa M. (eds), Lodz University of Technology, Lodz 2015,145-152.
 88. WĄS-GUBAŁA J., Pojedyncze włókno na miejscu zdarzenia, [w:] Bezpieczeństwo – policja– kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Czapska J., Okrasa A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 51-72.
 89. WĄS-GUBAŁA J., STARCZAK R., Nondestructive identification of dye mixtures in poliesterand cotton fibres using raman spectroscopy and ultraviolet-visible (UV-Vis) microspectrophotometry, Applied Spectroscopy 2015, 69(2), 296-303.
 90. WĄS-GUBAŁA J., STARCZAK R., UV-Vis microspectrophotometry as a method of differentiation between cotton fibre evidence coloured with reactive dyes, Spectrochimica Acta A. Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2015, 142, 118 -125.
 91. WILLIS S., AITKEN C., BARRET A., BERGER C., BIEDERMANN A., CHAMPOD C., HICKS T., LOVELOCK T., LUCENA MOLINA J. J., LUNT L., MCDERMOTT S.,MCKENNA L., NORDGAARD A., O’DONNELL G., RASMUSSON B., SJERPS M.,TARONI F., ZADORA G., ENFSI guideline for evaluative reporting in Forensic Science 2015. Project supported by the Prevention od and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security, EU ISEC 2010, Agreement Number: HOME/2010/ISEC/MO4000001759.
 92. WŁASIUK P., MARTYNA A., ZADORA G., An effect of selection of a smoothing parameteron the performance of likelihood ratio models for solving classification task, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2015, 144, 87-99.
 93. ZADORA G., Analiza mikrośladów szkła, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 73-94.
 94. ZADORA G., Application of bloodstain pattern analysis in the reconstruction of events,Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 295-306.
 95. ZADORA G., Ślady krwawe: opiniowanie, Na Wokandzie 2015, 3(25), 30-31.
 96. ZADORA G., Sposoby interpretacji danych pochodzących z badań fizykochemicznych, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 207-234.
 97. ZBIEĆ-PIEKARSKA R., SPÓLNICKA M., KUPIEC T., MAKOWSKA Z., SPAS A., PARYS-PROSZEK A., KUCHARCZYK K., PŁOSKI R., BRANICKI W., Exanination of DNA methylation status of the ELOVL2 marker may be useful for human age predictionin forensic science, Forensic Science International. Genetics 2015, 14, 161-167.
 98. ZBIEĆ-PIEKARSKA R., SPÓLNICKA M., KUPIEC T., PARYS-PROSZEK A., MAKOWSKA Z., PAŁECZKA A., KUCHARCZYK K., PŁOSKI R., BRANICKI W., Developmentof a forensically useful age prediction method based on DNA methylation analysis, Forensic Science International. Genetics 2015, 17, 173-179.
 99. ZĘBALA J., WACH W., CIĘPKA P., JANCZUR R., Analiza ruchu niehamowanego samochodu osobowego w czasie znaczenia śladów znoszenia, [w:] Zbiór referatów z VI Konferencji Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawcówi Specjalistów Techniki Samochodowej – Karpacz 23-25 kwietnia 2015 r., TÜVPOL, Karpacz 2015, CD.
 100. ZĘBALA J., WACH W., CIĘPKA P., JANCZUR R., Analiza śladów znoszenia powstałych w ruchu pojazdu z nominalnym ciśnieniem we wszystkich kołach i z jednym tylnym kołem pozbawionym ciśnienia, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2015. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków2015, 369-389.
 101. ZĘBALA J., WACH W., CIĘPKA P., JANCZUR R., Analysis of yaw marks deposited by the car’s wheel with nominal and zero pressure, [in:] Proceedingd of the 24th EVUITAI Congress (European Association for Accident Research and Analysis – Institute of Traffic Acident Investigations), EVU, Edinburgh 2015, 207-218.
 102. ZĘBALA J., WACH W., CIĘPKA P., JANCZUR R., Bypassing an unexpected obstacle driving a car with zero tyre pressure in one and all wheels, Impact – The Journal of the Institute of Traffic Accident Investigators 2015, 23(3), 30-39.
 103. ZIĘBA-PALUS J., Analiza śladów lakieru, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 21-36.
 104. ZIĘBA-PALUS J., Badania śladów polimerowych, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 37-50.
 105. ZIĘBA-PALUS J., Forensic analytics, [in:] Handbook of trace analysis. Fundamentals and applications, Baranowska I. (ed.), Springer International Publishing Switzerland, 2015,281-327, DOI 10.1007/978-3-319-19614-5_11.
 106. ZIĘBA-PALUS J., Mikroślad lakierowy wczoraj i dziś, [w:] Bezpieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Czapska J., Okrasa A.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 200-209.
 107. ZIĘBA-PALUS J., Mikroślady i ich charakterystyka, [w:] Mikroślady i ich znaczeniew postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 11-19.
 108. ZIĘBA-PALUS J. (red.), Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczymi sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015.
 109. ZIĘBA-PALUS J., Seeing the invisible – criminalistic microtraces, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 307-317.
 110. ZIĘBA-PALUS J., Wprowadzenie, [w:] Bezpieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Czapska J., Okrasa A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 131-139.
 111. ZIĘBA-PALUS J., Znaczenie mikrośladów kryminalistycznych, [w:] Złota Księga Jubileuszowa ku czci Brunona Hołysta, Sygit B. (red.), Uniwersytet Łódzki, Fundacja „Ubisocietas, ubi ius”, Łódź 2015, 325-329.
 112. ZIĘBA-PALUS J., Zobaczyć niewidzialne, Na Wokandzie 2015, 3(25), 27-29.
 113. ZIĘBA-PALUS J., KOWALSKI R., NOWIŃSKA S., Application of infrared spectroiscopy and pyrolysis gas chromatography for characterisation of adhesive tapes, Journal of Molecular Structure 2015, DOI: 10.1016/jmolstruc.2015.11.05.
 114. ZUBA D., New psychoactive substances – a contemporary challenge for forensic toxicologists, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 359-385.
 115. ZUBA D., Rodzaje, wytwarzanie i identyfikacja środków odurzających, substancji psychotropowych,prekursorów, nowych substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem środków farmaceutycznych, charakterystyka tzw. dopalaczy, [w:] Przestępczość transgraniczna narkotykowa, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Lublin2015, 3-33.
 116. ZUBA D., ADAMOWICZ P., ELLIOTT S., Neuropathology of drug addictions and substance misuse volume 3, 25C-NBOMe as a new hallucinogen, Elsevier, 2015, DOI:10.1016/B978-0-12-800634-4.00092-5.
 117. ZUBA D., KAŁA M. (red.), XXXII Konferencja Toksykologów Sądowych „Nowe substancje psychoaktywne – problemy analityczne i interpretacyjne. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015.

 

 SPRAWOZDANIA, RECENZJE, VARIA

 1. BORUSIEWICZ R., Nauka w służbie sprawiedliwości, Innowacyjny Start 2015, 4(39), 28.
 2. CIĘPKA P., REZA A., XXIV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2015, Paragraf na Drodze 2015, 5, 69-75.
 3. CIĘPKA P., ZĘBALA J., VI Konferencja Rzeczoznawców Certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej, Paragraf na Drodze 2015, 11, 75-79.
 4. GIEROWSKI J. K., DUDEK B., Zaburzenia afektywne i samobójstwa rozszerzone z perspektywy psychopatologii sądowej, http://padaczka.net/nastroje/Pro_Paragrafy_Nastroje_4.aspx.
 5. KAŁA M., Foreword, Problems of Forensic Sciences 2014, 100, 257-260.
 6. ZĘBALA J., 24 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych – Edynburg (Szkocja) 2015, Paragraf na Drodze 2015, 12, 61-73.
 7. ZIĘBA-PALUS J., Słowo wstępne, [w:] Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Zięba-Palus J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015, 7-10.

 IES Logo 200 2018 2

 

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce