UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW za rok 2016

PRACE ORYGINALNE, POGLĄDOWE I KAZUISTYCZNE

 1. ADAMOWICZ P., Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA,ADAMOWICZ P., Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA, Forensic Science International 2016, 261, e5-10.
 2. ADAMOWICZ P., GIEROŃ J., 3-fluorophenmetrazine – a new psychoactive substance onthe Polish drug market, Problems of Forensic Sciences 2016, 105, 418-427.
 3. ADAMOWICZ P., GIEROŃ J., Acute intoxication of four individuals following useof the synthetic cannabinoid MAB-CHMINACA, Clinical Toxicology 2016, 54(8), 650-654. 
 4. ADAMOWICZ P, GIEROŃ J, GIL D., LECHOWICZ W, SKULSKA A, TOKARCZYKB.,3-methylmethcathinone-interpretation of blood concentrations based onanalysis of 95 cases, Journal of Analytical Toxicology 2016, 40(4), 272-276. 
 5. ADAMOWICZ P., GIEROŃ J., GIL D., LECHOWICZ W., SKULSKA A., TOKARCZYK B., ZUBA D., Blood concentrations of alfa-pyrrolidinovalerophenone (alfa-PVP) determined in 66 forensic samples, Forensic Toxicology 2016, 34, 227-234. 
 6. ADAMOWICZ P., GIEROŃ J., KORCZYŃSKA M., KULIKOWSKA J., PIEPRZYCA E., SKULSKA A., Interpretation of blood concentrations of pridinol, Problems of ForensicSciences 2016, 104, 328-337. 
 7. ADAMOWICZ P., WRZESIEŃ W., Simple approach for evaluation of matrix effectin the mass spectrometry of synthetic cannabinoids, Journal of Analytical Chemistry 2016, 71(8), 794-802. 
 8. ADAMSKI J., ZUBA D., Uncertainty of carboxyhaemoglobin determination in putrefiedblood by headspace gas chromatography, Accreditation and Quality Assurance 2016, 21(4), DOI: 10.1007/s00769-016-1214-z. 
 9. BORUSIEWICZ R., Chemiczna analiza próbek popożarowych, Przegląd Pożarniczy 2016, 4, 22-26.
 10. BORUSIEWICZ R., KOWALSKI R., Volatile organic compounds in polyethylenebags – a forensic perspective, Forensic Science International 2016, 266, 462-468.
 11. BROŻEK-MUCHA Z., A study of gunshot residue distribution for close-range shotswith a silenced gun using optical and scanning electron microscopy, X-ray microanalysisand infrared spectroscopy, Science & Justice 2016, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.scijus. 2016.11.004.
 12. BROŻEK-MUCHA Z., Badania pozostałości powystrzałowych, Na Wokandzie 2016,5(31), 50-51.
 13. BROŻEK-MUCHA Z., Balistyka chemiczna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D.,Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 459-488.
 14. BROŻEK-MUCHA Z., Jak uchwycić nieuchwytne? Potrzeba ilościowego ujęcia wykrytychdrobin powystrzałowych do rekonstrukcji zdarzenia z użyciem broni palnej, [w:] Przestępczość. Dowody. Prawo. Księga Jubileuszowa prof. Bronisława Młodziejowskiego, Moszczyński J., Solodov D., Sołtyszewski I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, 89-94.
 15. BRZOZOWSKI J., Ekspertyza antropologiczna – analiza obrazu i nagrań wideo, [w:] Ekspertyzasądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa2017, 116-138.
 16. BRZOZOWSKI J., CZUBAK A., Ekspertyza daktyloskopijna, [w:] Ekspertyza sądowa,Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 46-90.
 17. BYRSKA B., STANASZEK R., ZUBA D., Alpha-PVP as an active component ofherbal highs in Poland between 2013-2015, Drugs Testing and Analysis 2016,DOI:10.1002/dta.2151.
 18. CHOCHÓŁ A., Ekspertyza mechanoskopijna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D.,Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 318-327.
 19. CIĘPKA P., Wpływ układów mechatronicznych stosowanych w motocyklach na opóźnieniahamowania na mokrej nawierzchni jezdni, [w:] Rozwój, badania, rzeczoznawstwo jednośladów,Ambroszko W., Wrzecioniarz P. A. (red.), Oficyna Wydawnicza PolitechnikiWrocławskiej, Wrocław 2016, 91-104.
 20. CIĘPKA P., REZA A., WOLAK S., Brzdění motocyklů na mokré vozovce, [in:] Sborníkpříspěvků XXV. Mezinárodní Vědecká Konference Soudního Inženýrství, Schejbal J.,Bradáč A. (ed.), Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno 2016,12-17.
 21. CIĘPKA P., WOLAK S., Czas narastania opóźnienia hamowania w motocyklach – wynikibadań poligonowych, [w:] X International science-technical conference, Kielce – Ameliówka22-24 lutego 2016 r., Stańczyk T. L. (red.), Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej,Kielce 2016, 29-35.
 22. CIĘPKA P., WOLAK S., Opóźnienia hamowania motocykla z zaawansowanym układemhamulcowym na mokrej nawierzchni jezdni. Wyniki prób hamowania, na przykładzie skuteraHonda S-Wing, Paragraf na Drodze 2016, 4, 48-55.
 23. CIĘPKA P., ZĘBALA J., Weryfikacja wyników eksperymentu widoczności. Od jakościowejdo ilościowej oceny jasności odzieży pieszego, Paragraf na Drodze 2016, 6, 63-72.
 24. CZEREDERECKA A., Komentarz psychologiczny, [w:] Standardy opiniowania psychologicznegow sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Czerederecka A. (red.), WydawnictwoInstytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2016, 69-122.
 25. CZEREDERECKA A., Kompetencje biegłego psychologa w odniesieniu do spraw rodzinnychi opiekuńczych, [w:] Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Czerederecka A. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2016, 33-49.
 26. CZEREDERECKA A. (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnychi opiekuńczych, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2016.
 27. CZEREDERECKA A., Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnychi opiekuńczych, [w:] Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnychi opiekuńczych, Czerederecka A. (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych,Kraków 2016, 53-68.
 28. CZEREDERECKA A., Wysłuchanie dziecka w sądzie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych– perspektywa psychologiczna, [w:] Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowaniaprawa, Rode D. (red.), Difin SA, Warszawa 2016, 108-124.
 29. CZEREDERECKA A., GIEROWSKI J. K., JAŚKIEWICZ T., WACH E., Ekspertyza psychologiczna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Woltersand Kluwer, Warszawa 2017, 762-881.
 30. CZUBAK A., Ekspertyza kostna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 91-115.
 31. DZIEDZIC T., Biometryczny podpis elektroniczny, [w:] Kryminalistyka – jedność nauki31. DZIEDZIC T., Biometryczny podpis elektroniczny, [w:] Kryminalistyka – jedność naukii praktyki, Goc M., Tomaszewski T., Lewandowski R. (red.), Volumina.pl Daniel Krzanowski,Warszawa 2015, 93-102.
 32. FABIAŃSKA E., KUNICKI M., Ekspertyza dokumentów, [w:] Ekspertyza sądowa, KałaM., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 576-600.
 33. JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA T., WACH E., Factors influencing changes of suspects’and defendants’ statements and influencing the assessment of their credibility, Problems ofForensic Sciences 2015, 103, 195-207.
 34. JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA T., WACH E., Opiniowanie psychologiczne osób małoletnichw przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego, Seksuologia Polska 2015,13(2), 62-69.
 35. KAJSTURA M., MICHAŁEK M., TRAWIŃSKA A., Ekspertyza fonoskopijna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 674-726.
 36. KAŁA M., LECH T., Ekspertyza toksykologiczna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., WilkD., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 139-194.
 37. KAŁA M., WILK D., WÓJCIKIEWICZ J. (red.), Ekspertyza sądowa, Wolters and Kluwer,Warszawa 2017.
 38. KOWALSKI R., TRZCIŃSKA B. M., Potrącenie rowerzysty – znaczenie selekcji i właściwegozabezpieczenia mikrośladów – przykłady, Problemy Kryminalistyki 2016, 293,47-55.
 39. KUPIEC T., BRANICKI W., Badania genetyczne, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 229-259.
 40. KURANOWSKI A., Effects of high voltage electricity acting on a vehicle, Impact 2016,24, 25-29.
 41. KURANOWSKI A., UNARSKI J., Effects in high voltage electric for the vehicle, [in:]25th Annual Congress of EVU, 20-22 October 2016, Bratislava, Slovakia, EDIS – EditingCentre of University of Zilina, Zilina 2016, 213-220.
 42. KURANOWSKI A., UNARSKI J., KOWAL M., The detection of the presence of pedestriansin blind spot of truck drivers, [in:] 25th Annual Congress of EVU, 20-22 October2016, Bratislava, Slovakia, EDIS – Editing Centre of University of Zilina, Zilina 2016,221-227.
 43. LECH T., LECHOWICZ W., Foreign substances in food in forensic analysis, Problems ofForensic Sciences 2015, 103, 208-218.
 44. MAGIEROWSKI M., MAGIEROWSKA K., HUBALEWSKA-MAZGAJ M., ADAMSKI J., BAKALARZ D., SLIWOWSKI Z., PAJDO R., KWIECIEN S., BRZOZOWSKIT., Interaction between endogenous carbon monoxide and hydrogen sulfide inthe mechanism of gastroprotection against acute aspirin-induced gastric damage, Pharmacological Research 2016, 114, 235-250.
 45. MAGIEROWSKI M, MAGIEROWSKA K., KWIECIEN S., ADAMSKI J., SLIWOWSKI Z., URBANCZYK K., HUBALEWSKA-MAZGAJ M., BRZOZOWSKI T., Role of heme oxygenase-1 and nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 factor (NRF2) in pathogenesis of aspirin-induced gastric damage and protection by carbonmonoxide, Gastroenterology 2016, 150(4), Suppl. 1, 961–962.
 46. MARTYNA A., ZADORA G., NEOCLEOUS T., MICHALSKA A., DEAN N., Hybridapproach combining chemometrics and likelihood ratio framework for reportingthe evidential value of spectra, Analytica Chimica Acta 2016, 931, 34-46.47. MENŻYK A., ZADORA G., SAJEWICZ M., Physicochemical analysis of inks and methodsof evidence evaluation – a review. Problems of Forensic Sciences 2015, 104, 245-278.
 47. MENŻYK A., ZADORA G., SAJEWICZ M., Physicochemical analysis of inks and methods MENŻYK A., ZADORA G., SAJEWICZ M., Physicochemical analysis of inks and methodsof evidence evaluation – a review. Problems of Forensic Sciences 2015, 104, 245-278. 
 48. MENŻYK A., ZADORA G., SAJEWICZ M., Physicochemical analysis of inks – dating MENŻYK A., ZADORA G., SAJEWICZ M., Physicochemical analysis of inks – datingand establishing the sequance of intersecting lines of ink entries. Problems of ForensicSciences 2015, 104, 279-302.
 49. MICHALSKA A., ZADORA G., MARTYNA A., Optimized sample preparation for MICHALSKA A., ZADORA G., MARTYNA A., Optimized sample preparation forglass fragments by scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectrometry, Analytical Letters 2016, 49, 1884-1895.
 50. MICHALSKA A., ZADORA G., ŚWIĘTEK M., Glass fragments as important criminalistic MICHALSKA A., ZADORA G., ŚWIĘTEK M., Glass fragments as important criminalisticevidence – case study, Problems of Forensic Sciences 2015, 102, 115-137.
 51. MICHAŁEK M., Test audio recordings and their use in authenticity examinations. Data-base MICHAŁEK M., Test audio recordings and their use in authenticity examinations. Databaseof properties of digital audio recorders and recordings, Problems of Forensic Sciences 2016, 105, 351-369.
 52. OSSOWSKI A., DIEPENBROEK M., KUPIEC T., BYKOWSKA-WITOWSKA M.,OSSOWSKI A., DIEPENBROEK M., KUPIEC T., BYKOWSKA-WITOWSKA M., ZIELIŃSKA G., DEMBIŃSKA T., CIECHANOWICZ A., Genetic identification ofcommunist crimes' victims (1944-1956) based on the analysis of one of many massgraves discovered on the Powazki Military Cemetery in Warsaw, Poland, Journal of Forensic Sciences 2016, 61, 1450-1455.
 53. OSSOWSKI A., KUŚ M., KUPIEC T., BYKOWSKA M., ZIELIŃSKA G., JASIŃSKIOSSOWSKI A., KUŚ M., KUPIEC T., BYKOWSKA M., ZIELIŃSKA G., JASIŃSKIM. E., MARCH A. L., The Polish genetic database of victims of totalitarianisms, Forensic Science International 2016, 258, 41-49.
 54. RAJTAR T., Postawy społeczne dziewcząt o niskim i wysokim poczuciu alienacji, RAJTAR T., Postawy społeczne dziewcząt o niskim i wysokim poczuciu alienacji,[w:] Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa, Rode D. (red.), Difin SA,Warszawa 2016, 35-49.
 55. REZA A., CIĘPKA P., ZĘBALA J., Wyniki badań i aspekty procesowe oceny prędkościpojazdów, [w:] Rozwój, badania, rzeczoznawstwo jednośladów, Ambroszko W., Wrzecioniarz P. A. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, 117-133.
 56. STARCZAK R., WĄS-GUBAŁA J., UV-Vis microspectrophotometric study of wooland polyamide fibres dyed with analogous gryfalan dyes, Dyes and Pigments 2016,132, 58–63.
 57. STRZEMIECKA B., VOELKEL A., ZIĘBA-PALUS J., LACHOWICZ T., SOCHAE., Examination of the chemical changes in cured phenol-formaldehyde resins duringstorage, Journal of Chromatography A 2016, 1441, 106-115.
 58. STYSZKO K., DUDARSKA A., ZUBA D., The Presence of Stimulant Drugs inWastewater from Krakow (Poland): A Snapshot, Bulletin of Environmental Contaminationand Toxicology 2016, 97 (3), 310-315.
 59. ŚWIDER P., BUŁKA D., Hamowanie samochodu z przyczepą bez hamulców, [w:] X Internationalscience-technical conference, Kielce – Ameliówka 22-24 lutego 2016 r., Stańczyk T. L. (red.), Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej, Kielce 2016, 376-382.
 60. ŚWIDER P., GIBCZYŃSKI Z., JAKUSZ-GOSTOMSKI M., Dynamika ruchu rowerów, [w:] Rozwój, badania, rzeczoznawstwo jednośladów, Ambroszko W., Wrzecioniarz P. A.(red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, 181-192.
 61. ŚWIĘTEK M., Ekspertyza traseologiczna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D.,Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 329-346.
 62. ŚWIĘTEK M., The significance of footwear impression analysis in the identification ofperpetrators – casework examples, Problems of Forensic Sciences 2015, 103, 219-231.
 63. TRAWIŃSKA A., CYCHNERSKA A., SAWICKA I., Wymowa samogłosek w warunkach sandhi na południu słowiańszczyzny, [w:] Sandhi w językach słowiańskich II, Cychnerska A., Sawicka I. (red.), Volumina.pl, Warszawa 2016, 227-276.
 64. UNARSKI J., Ekspertyza wypadku drogowego, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., WilkD., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 489-551.
 65. UNARSKI J., "Real" causes of road accidents, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 2016, 4(108), 9-24.
 66. UNARSKI, J., Wypadki na przejściach dla pieszych – niektóre problemy opiniodawcze, Paragraf na Drodze 2016, 9, 26-36.
 67. UNARSKI J., Obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w kontekście problemów opiniowania. Głos w dyskusji, Paragraf na Drodze 2016, 8, 50-54.
 68. UNARSKI J., Skręt w lewo – między teorią i praktyką. Głos w dyskusji, Paragraf na Drodze 2016, 7, 65-73
 69. WACH E., Ustalanie motywacji zamachów samobójczych, Państwo i Społeczeństwo 2015,2, 61-78.
 70. WACH E., Zbrodnie (nie)idealne, [w:] Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Stojer-Polańska J. (red.), Silva Rerum, Poznań 2016, 69-90.
 71. WACH E., JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA T., Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw – domena kryminalistyki czy psychologii?, [w:] Paradygmaty kryminalistyki, Wójcikiewicz J., Wójcikiewicz V. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2016, 161-169.
 72. WACH W., Calculation reliability in vehicle accident reconstruction, Forensic Science International 2016, 263, 27-38.
 73. WACH W., Elementy ekspertyzy biomechanicznej, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M.,Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 347–384.
 74. WACH W., Indeterminate results of time-distance calculations and their statistical interpretation, [in:] Proceedings of the 25th EVU Congress (European Association for Accident Research and Analysis), EVU, Žilina 2016, 195-200.
 75. WACH W., Probabilistic interpretation of ambiguous results of time-distance analysis, Impact 2016, 24(1), 30-34.
 76. WACH W., Wiarygodność rekonstrukcji wypadków drogowych w ujęciu strukturalnym, [w:] X International science-technical conference, Kielce – Ameliówka 22-24 lutego2016 r., Stańczyk T. L. (red.), Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej, Kielce 2016,389-397.
 77. WACH W., GIDLEWSKI M., PROCHOWSKI L., Modelling reliability of vehicle collision reconstruction based on the law of conservation of momentum and Burg equations, [in:] Proceedings of the 20th International Scientific Conference Transport Means 2016,Part II, Kaunas University of Technology Publisher, Kaunas 2016, 693-698.
 78. WĄS-GUBAŁA J., Badania tekstyliów. Opiniowanie na podstawie badań tekstyliów i ich fragmentów, Na Wokandzie 2016, 1(27), 30-32.
 79. WĄS-GUBAŁA J., Bliższa ciału koszulka… czyli o znaczeniu kryminalistycznych badań tekstyliów i ich fragmentów, [w:] Przestępczość. Dowody. Prawo. Księga Jubileuszowa prof. Bronisława Młodziejowskiego, Moszczyński J., Solodov D., Sołtyszewski I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, 277-282.
 80. WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA A., SACHARZ J., ZIĘBA-PALUS J., LEWANDOWSKIM. H., KOWALSKI R., PALUS K., CHROBOK Ł., BIRCZYŃSKA M.,SOZAŃSKA A., The application of Raman microspectroscopy for the study of healthyrat brain tissue, Vibrational Spectroscopy 2016, 85, 48-54.
 81. ZADORA G., Ekspertyza śladów krwawych, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D.,Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 385-400.
 82. ZADORA G., MARTYNA A., MICHALSKA A., WLASIUK P., An introduction to evaluation of physicochemical data for forensic purposes with application of likelihood ratiotest, Forensic Science and Technology 2016, 41, 209-220.
 83. ZĘBALA J., WACH W., CIĘPKA P., JANCZUR R., Determination of critical speed, slip angle and longitudinal wheel slip based on yaw marks left by a wheel with zero tire pressure,SAE Technical Paper 2016, 01-1480, DOI:10.4271/2016-01-1480.
 84. ZĘBALA J., WACH W., CIĘPKA P., JANCZUR R., Ślady znoszenia samochodu poruszającego się z jedną oponą bez ciśnienia, jako źródło informacji o parametrach ruchu, [w:]X International science-technical conference, Kielce – Ameliówka 22-24 lutego 2016 r.,Stańczyk T. L. (red.), Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej, Kielce 2016, 410–415.
 85. ZIĘBA-PALUS J., Współczesne badania fizykochemiczne śladów kryminalistycznych, [w:] Przestępczość. Dowody. Prawo. Księga Jubileuszowa prof. Bronisława Młodziejowskiego, Moszczyński J., Solodov D., Sołtyszewski I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, 297-304.
 86. ZIĘBA-PALUS J., KOWALSKI R., NOWIŃSKA S., Application of infrared spectroscopy and pyrolysis gas chromatography for characterisation of adhesive tapes, Journal of Molecular Structures 2016, 1126, 232-239.
 87. ZIĘBA-PALUS J., TRZCIŃSKA B., WĄS-GUBAŁA J., Ekspertyza fizykochemiczna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer,Warszawa 2017, 276-317.
 88. ZIĘBA-PALUS J., WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA A., TRZCIŃSKA B. M., KOWALSKI R., MOSKAL P., Analysis of degraded papers by infrared and Raman spectroscopyfor forensic purposes, Journal of Molecular Structures 2016, DOI:10.1016/j.molstruc.2016.12.012.
 89. ZUBA D., Czym są nowe narkotyki z jakimi mamy do czynienia na rynku polskim w ostatnich latach?, [w:] Nowe narkotyki w Polsce – tendencje, zagrożenia, procedury postępowania,Waluk E. (red.), Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2016, 14-36.
 90. ZUBA D., Ekspertyza alkohologiczna, [w:] Ekspertyza sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wolters and Kluwer, Warszawa 2017, 198-228.
 91. ZUBA D., ADAMOWICZ P., Distinction of constitutional isomers of mephedrone by chromatographic and spectrometric methods, Australian Journal of Forensic Sciences 2016,  DOI:10.1080/00450618.2016.1167240.
 92. ZUBA D., KAŁA M. (red.), XXXIII Konferencja Toksykologów Sądowych „Nowe trendy ZUBA D., KAŁA M. (red.), XXXIII Konferencja Toksykologów Sądowych „Nowe trendyw analizie toksykologicznej”, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo IES, Kraków 2016.

 

 SPRAWOZDANIA, RECENZJE, VARIA

 1. BRANICKI W., KUPIEC T., PRINZ M., Highlights of the 26th Congress of the ISFGin Krakow, Poland, Forensic Science International Genetics 2016, 20, 117-118
 2. CIĘPKA P., REZA A., XXV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2016, Paragraf na Drodze 2016, 2, 69-76.
 3. ZĘBALA J. Międzynarodowy Kongres SAE 2016, Detroit (Michigan) USA, Paragraf na Drodze 2016, 5, 63-71.

 IES Logo 200 2018 2

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce