UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Dyrektora wstęp do Instytutu został ograniczony dla osób z zewnątrz.
Od dnia 4 maja br. Stanowisko ds. Obsługi Działalności Opiniodawczej przyjmuje i wydaje sprawy oraz materiał dowodowy ponownie w godz. 9-15.


________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
pdf 40Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia przez Pracownię Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie przyjmowania do opiniowania określonego typu spraw zlecanych przez sądy, prokuratury, policję oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

 

 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW za rok 2017

PRACE ORYGINALNE, POGLĄDOWE I KAZUISTYCZNE

 1. ADAMOWICZ P., GIEROŃ J., GIL D., LECHOWICZ W., SKULSKA A., TOKARCZYK B., The effects of synthetics cannabinoid UR-144 on the human body – a review of 39 cases, Forensic Science International 2017, 273, e18-e21.
 2. ALLADIO E., MARTYNA A., SALOMONE A., PIRRO V., VINCENTI M., ZADORA G., Direct and indirect alcohol biomarkers data collected in hair samples – multivariate data analysis and likelihood ratio interpretation perspectives, Data in Brief 2017, 12, 1-8.
 3. ALLADIO E., MARTYNA A., SALOMONE A., PIRRO V., VINCENTI M., ZADORA G., Evaluation of direct and indirect ethanol biomarkers using a likelihood ratio approach to identitify chronic alcohol abusers for forensic purposes, Forensic Science International 2017, 271, 13-22.
 4. BORUSIEWICZ R., Rola analizy chemicznej na obecność śladów płynów łatwopalnych w dochodzeniach popożarowych, [w:] Materiały z konferencji „Dochodzenia Popożarowe Nauka i Technika”, Guzewski P. (red.), Polskie Towarzystwo Dochodzeń Popożarowych, Poznań 2017, 159-169.
 5. BROŻEK-MUCHA Z.,Trends in analysis of gunshot residue for forensic purposes, Analytical and Bioanalytical Chemistry 2017, 409(25), 5803-5811.
 6. BROŻEK-MUCHA Z., ZDEB K., Controversial suicide case using a submachine gun with a sound suppressor – the need of team work of forensic chemistry and firearm examiners, Journal of Forensic Sciences 2017, DOI: 10.1111/1556-4029.13631.
 7. BUŁKA D., CURYŁO J., WOLAK S. T., ŚLEZIAK M., ŚWIDER P. Techniki obrazowania 2D/3D na miejscu wypadku drogowego, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 23-48.
 8. CIĘPKA P., Effect of ABS and CBS on motorcycle braking deceleration on wet road surface, Problems of Forensic Sciences 2016, 107, 557-568.
 9. CIĘPKA P., Wpływ przyjęcia nieprawidłowej wartości czasu narastania opóźnienia hamowania motocykla na ustalenie przyczyn wypadku, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 81-90.
 10. CIĘPKA P.,WOLAK P., Increase of deceleration in motorcycle during braking, [In:] Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, Bradáč A., Křižák M. (eds.), Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno 2017, 58-70.
 11. CIĘPKA P., ZĘBALA J., REZA A., Bezpieczne zatrzymywanie autobusów komunikacji miejskiej, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 67-80.
 12. DMITRUK W., BROŻEK-MUCHA Z., Forensic analysis of microtraces, [In:] Inorganic trace analytics, trace element analysis and speciation, Matusiewicz H., Bulska E. (eds.), De Gruyter, Berlin 2018, 269-294.
 13. DUDZIAK M., LEWANDOWSKI A., ŚLEDZIŃSKI M., Uncommon road safety hazards, Procedia Engineering 2017, 177, 375-380.
 14. GIEROŃ J., ADAMOWICZ P., Fatal poisoning with the synthetic cannabinoid ABCHIMNACA and ethyl alcohol – a case study and literature review, Problems of Forensic Sciences 2016, 106, 482-495.
 15. GIL D., α-PVT – a „successor” to α-PVP, a new psychoactive substance in biological material. Case analysis, Problems of Forensic Sciences 2016, 106, 496-501.
 16. GIL D., LECHOWICZ W., The causes and effects of high morphine content in food products, Problems of Forensic Sciences 2016, 106, 474-481.
 17. GRUŻEWSKI R., Dokładność analizy rzeczowego materiału dowodowego podstawą wykonania rzetelnej opinii, Paragraf na Drodze 2017, 3, 83-94.
 18. HEITZMAN J., GOSEK P., LECHOWICZ W., WARDEŃSKI R., STĘPIEŃ T., Podwyższone stężenie hydroksylaktamu hemopyrolu u psychotycznych sprawców czynów szczególnie agresywnych, Psychiatra Polska 2017, 51(3), 413-423.
 19. KAWA R., KURANOWSKI A., Adverse effects of power steering on cars during lowered roadside edge drop-off situations, Impact 2017, 25(3), 28-33.
 20. KLIMACKI W., Ustalenie toru ruchu pojazdu na jezdni bez oznakowania poziomego. Studium przypadku, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne
  problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 129-141.
 21. KOTARSKA K., DONIEC A., BEDNARSKA M., POLAŃSKI Z., STYRNA J., Aging deteriorates quality of sperm produced by male mice with partial Yq deletion, Systems Biology in Reproductive Medicine 2017, 63(6), 360-363, DOI: http://dx.doi.org/ 10.1080/19396368. 2017.1391888.
 22. KRZEMIEŃ P., GRUŻEWSKI R., WITKOWSKI Z., Wpływ kąta usytuowania optycznej kamery monitoringu względem jezdni na odczyt prędkości i opóźnienia hamowania pojazdu z zapisu wideo. Część 1, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017,167-178.
 23. KURANOWSKI A., Niekorzystny wpływ wspomagania układu kierowniczego na zachowanie się samochodu przy zjechaniu kołami jednej strony z jezdni na obniżone pobocze, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 179-190.
 24. KURANOWSKI A., UNARSKI J., Przejazd rowerów przez progi zwalniające, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego.
  XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 191-204.
 25. LAZARENKO L., WACH W., Competencies of road accident experts, [In:] Proceedings from the 26th Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU), Haarlem, October 19-21, 2017, EVU, Haarlem 2017, 303-311.
 26. LECH T., SADLIK J. K., Cadmium concentration in human autopsy tissues, Biological Trace Element Research 2017, 179(2), 172-177, DOI: 10.1007sl2011-017-0959-5.
 27. LEWANDOWSKI A., Przemieszczanie fragmentów osłony poliwęglanowej reflektorów samochodowych rozbitych w wyniku zdarzenia drogowego, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 205-214.
 28. MICHALSKA A., MARTYNA A., ZADORA G., Investigation of various factors influencing Raman spectra interpretation with the use of likelihood ratio approach, Forensic Science International 2017, 282, DOI: 10.1016/j.forsciint.2017.10.034.
 29. MICHAŁEK M., Properties of recordings and audio files saved in AMR format and an assessment of the possibility of applying them in authenticity examinations, Problems of Forensic Sciences 2017, 109, 27-42.
 30. MIKOŁAJCZYK A, ADAMOWICZ P., TOKARCZYK B., SEKUŁA K., GIEROŃ J., WRZESIEŃ W., STANASZEK R., Determination of n-ethylhexedrone, a new cathinone derivative, in blood collected from drivers – analysis of three cases, Problems of Forensic Sciences 2017, 109, 53-63.
 31. MORRISSON G. S., KAY D. H., BALDING D. J., TAYLOR D., DAVID P., AITKEN C. G. G., GITTELSON S., ZADORA G., ROBERTSON B., WILLIS S., POPE S., NEIL M., MARTIRE K. A., HEPLER A., GILL R. D., JAMIESON A., DE ZOETE J., OSTRUM R. B., CALIEBE A., A comment on the PCAST report: Skip the “match”/“non-match” stage, Forensic Science International 2017, 272, e7-e9.
 32. OGÓREK M., LENARTOWICZ M., STARZYŃSKI R., JOŃCZY A., STAROŃ R., DONIEC A., KRZEPTOWSKI W., BEDNARZ A., PIERZCHAŁA O., LIPIŃSKI P., RAJFUR Z., BASTER Z., GRZMIL P., Atp7a and Atp7b regulate copper homeostasis in developing male germ cells in mice, Metallomics 2017, 9(9), 1288-1303, DOI: 10.1039/ c7mt00134g.
 33. OSSOWSKI A., DIEPENBROEK M., ZWOLSKI M., FALIS A., WRÓBEL M., BYKOWSKA–WITOWSKA M., ZIELIŃSKA G., SZARGUST M., KUPIEC T., A case study of an unknown mass grave – Hostages killed 70 years ago by a Nazi firing squad identified thanks to genetics, Forensic Science International 2017, 278, 173-176.
 34. REZA A., Czy i kiedy kierowcy mającemu pierwszeństwo można przypisać przyczynienie się do wypadku bądź jego skutków. Analiza pewnego przypadku, Paragraf na Drodze 2017, 1, 81-87.
 35. SACHARZ J., WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA A., ZIĘBA-PALUS J., LEWANDOWSKI M. H., KOWALSKI R., PALUS K., CHROBOK L., MOSKAL P., BIRCZYŃSKA M., Epileptic rat brain tissue analysed by 2D correlation Raman spectroscopy, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2017, 188, 581-588.
 36. SKULSKA A., TOKARCZYK B., Hair analysis as confirmation of long-term atropine exposure – case study, Problems of Forensic Sciences 2016, 108, 668-675.
 37. ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część I, wyd. 2, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2017.
 38. ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część II. Zadania, Politechnika Krakowska im.38. ŚWIDER P., Teoria ruchu samochodów. Część II. Zadania, Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, Kraków 2017.
 39. ŚWIDER P., GIBCZYŃSKI Z., GOSTOMSKI J., ZĘBALA J., Bicycle motion parameters,[In:] Proceedings from the 26th Annual Congress of the European Associationfor Accident Research and Analysis (EVU), EVU, Haarlem 2017, 111-124.
 40. UNARSKI J., Influence of mobile phones, music and navigation on the safety of traffic,[In:] Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, BradáčA., Křižák M. (eds.), Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno2017, 179-206.
 41. UNARSKI J., Ocena prędkości nadjeżdżających pojazdów, [w:] Paragraf na Drodze. Numerspecjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV KonferencjaProblemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut EkspertyzSądowych, Kraków 2017, 237-250.
 42. UNARSKI J., Światła pozycyjne rowerów [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja ProblemyRekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych,Kraków 2017, 251-268.
 43. WACH W., Metoda elementów skończonych w programie PC-Crash – dwa przypadki zastosowaniaw rekonstrukcji, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczneproblemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji WypadkówDrogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017,321-336.
 44. WACH W., Skanowanie obiektów przestrzennych metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu,[w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchudrogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, WiercińskiJ. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 311-320.
 45. WACH W., Superposition of different recording frequencies – The timestamp on theCCTV footage versus real time, [In:] Proceedings of the 12th International Conferenceof the Institute of Traffic Accident Investors (ITAI 2017), ITAI, Hinckley 2017, 119-130.
 46. WACH W., Zwiększenie dokładności czasowej klatek wideo przez interferencję częstotliwościróżnych zapisów, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczneproblemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji WypadkówDrogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017,297-309.
 47. WACH W., PROCHOWSKI L., Analysis of a special purpose vehicle’s behavior afteran edge drop-off onto a soft shoulder, International Journal of Automotive Technology 2017, 18(1), 55-67, DOI: 10.1007/s12239-017-0006-8.
 48. WĄS-GUBAŁA J., Testing of clothing market for the differentiation of the red cotton fibres[In:] Innovations in clothing 3D design, products, fashion, technologies and testing ofclothing materials, Lodz University of Technology, Lodz 2017, 209-217.
 49. WĄS-GUBAŁA J., STARCZAK R., Selected aspect of the textile study by the UV-VISmicrospectrophotometry, [In:] Innovations in clothing 3D design, products, fashion, technologiesand testing of clothing materials, Lodz University of Technology, Lodz 2017,204-209.
 50. WĄS-GUBAŁA J., CZAJKOWSKI W., Factors affecting safety selection and use ofclothing, Security Dimensions. International & National Studies 2017, 24, 138-149.
 51. WILKINS C., RYCHERT M., BYRSKA B., VAN HOUT, M. V., CORAZZA O., ROMAN-51. WILKINS C., RYCHERT M., BYRSKA B., VAN HOUT, M. V., CORAZZA O., ROMAN-URRESTARAZU A., Exploring innovative policy responses to NPS and ‘legalhighs’ in New Zealand, Poland, Republic of Ireland and the UK, [In:] Novel psychoactivesubstances policy, economics and drug regulation, Corazza O., Roman-UrrestarazuA. (eds.), Springer International Publishing, 2017, 57-74.
 52. ZĘBALA J., Symulacja w programie PC-Crash ruchu samochodu osobowego z usuniętymciśnieniem w tylnym kole, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczneproblemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji WypadkówDrogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017,337-346.
 53. ZIĘBA-PALUS J., The usefulness of infrared spectroscopy in examinations of adhesivetapes for forensic purposes, Forensic Science and Criminology 2017, 2(2), DOI:10.15761/ FSC.1000112.
 54. ZIĘBA-PALUS J., Forensic examinations of micro-traces, Forensic Science andCriminology 2017, 2(2), DOI: 10.15761/FSC.1000113.
 55. ZIĘBA-PALUS J., WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA A., SACHARZ J., LEWANDOWSKIM. H., PALUS K., CHROBOK L., KOWALSKI R., MOSKAL P.,BIRCZYŃSKA M., SOZAŃSKA A., 2D correlation Raman microspectroscopy ofchosen parts of rat's brain tissue, Journal of Molecular Structure 2017, 1147, 310-316.
 56. ZUBA D., KAŁA M. (red.), XXXIV Konferencja Toksykologów Sądowych. „Aspektyanalityczne, medyczne i prawne używania syntetycznych kannabinoidów”, WydawnictwoIES, Kraków 2017.
 57. ŻABA C., MULARSKI A., ŚWIDERSKI P., ŻABA Z., Śmiertelne ofiary pożarów samochodóww wypadkach drogowych, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawnei kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy RekonstrukcjiWypadków Drogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków2017, 357-365.
 58. ŻABA C., PAWLAK K., ŚWIDERSKI P., ŻABA Z., Błędne ustalenie koronera dotyczącepasów bezpieczeństwa. Studium przypadku, Paragraf na Drodze 2017, 1, 59-68.
 59. ŻABA C., ŚWIDERSKI P., OBERC J., ŻABA Z., Wypadki i kolizje drogowe z udziałemdzikich zwierząt, [w:] Paragraf na Drodze. Numer specjalny 2017. Prawne i kryminalistyczneproblemy ruchu drogowego. XV Konferencja Problemy Rekonstrukcji WypadkówDrogowych, Wierciński J. (red.), Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2017, 367-376.

  SPRAWOZDANIA, RECENZJE, VARIA
 1. CIĘPKA P., XXVI Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2017, Paragraf1. CIĘPKA P., XXVI Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2017, Paragrafna Drodze 2017, 4, 89-93.
 2. GIEROWSKI J. K., Professor Adam Szymusik (1931–2000) – the creator of modern forensicpsychiatry in Poland, Problems of Forensic Sciences 2017, 109, 83-90.

 IES Logo 200 2018 2

 

 

 

baner fundusze

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce